Region Östergötland

VFU Habiliteringen i Linköping

Välkommen som student till oss på Habiliteringen i Linköping!

Studerande

Vi tar emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, logoped-, psykolog- och socionomprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Inför din VFU är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller angiven kontaktperson senast två veckor före VFU-periodens start för att komma överens om tider och få praktisk information. Du får också lämna dina personuppgifter så att lösenord till dator och journalsystem kan förberedas.

Du behöver ett registerutdrag från belastningsregistret, det beställs genom polisen. Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan du får det, så beställ det i god tid innan du påbörjar din VFU hos oss. Du lämnar registerutdraget till oss när du kommer första VFU-dagen.

Är du psykologstudent och ska göra din VFU på Habiliteringen under höstterminen träffar du din handledare under senare delen av vårterminen för att skriva ihop en grovplanering för VFU. Denna planering ska du lämna in till LiU innan vårterminens slut.

Första dagen introduceras du av din handledare eller kontaktperson för din VFU; ni går igenom schema, inlärningsplan samt pratar om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Som student ansvarar du för att ta med din individuella inlärningsplan (om sådan finns) till första dagen. Den individuella inlärningsplanen är viktig för att din VFU skall bli så bra som möjligt.

Så här arbetar vi

På habiliteringen arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som är i behov av insatser från det multiprofessionella teamet. Det kan vara funktionsnedsättningar såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och muskelsjukdom.

Arbetet runt barnet, ungdomen eller den vuxne sker utifrån ett teamarbete. I teamet ingår fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, sjuksköterska, läkare och dietist. Vi arbetar dagtid under vardagar, men ibland sker vissa grupper på kvällstid.

På habiliteringen har vi mottagningsbesök både individuellt och i grupp. Vi åker ibland till hemmet och förskolan/skolan/arbetet för att erbjuda handledning eller träning i individens egen närmiljö. Det är därför bra att ha körkort när man jobbar på habiliteringen, men det är inget krav när man är student.

Under din VFU kommer du att arbeta med olika personer. Möjlighet finns också att följa andra yrkesgrupper under din tid hos oss.

Praktisk information

Habiliteringen finns på Torkelbergsgatan 14d i Linköping.

Sjukfrånvaro meddelas till din handledare och till telefon 010-103 75 59 före klockan 07.45 om avbokningar måste göras. Kom ihåg att lämna dina telefonnummer till din handledare så att det går att nå dig.

Under din VFU får du en ”tagg” som gör att du kan komma in i våra lokaler. Tänk på att du själv är ansvarig för denna och att du följer rutinerna för av- och pålarmning. Återlämna ”taggen” till ansvarig person på respektive enhet när du slutar din VFU.

För måltider finns det en personalrum där det finns tillgång till spis och mikrovågsugn för att värma egen mat. För- och eftermiddagskaffe finns kostnadsfritt.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Fysioterapeutstudenter

Johanna Peterson

johanna.peterson@regionostergotland.se  

010-103 73 23

Arbetsterapeutstudenter

Agnes Lindskov

agnes.lindskov@regionostergotland.se

010-103 71 60

Logopedstudenter

Susanna Andersson

Susanna.andersson@regionostergotland.se

010-103 24 21

Psykologstudenter

Lisa Engde

lisa.engde@regionostergotland.se

010-103 22 15

Socionomstudenter

Åsa Karlsson

asa.b.karlsson@regionostergotland.se

010-103 75 57