Region Östergötland

VFU Fysiologiska kliniken i Norrköping

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från läkarprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, vårdadministratörstuderande samt PRAO-elever.

Förberedelser och introduktion

Samtliga studerande får ett introduktionsbrev några veckor innan VFU börjar, med nödvändig information om handledare och arbetsplats.

Med hänsyn till allergiska patienter och personal ber vi dig att inte använda parfym eller andra starka dofter när du är hos oss.

Så här arbetar vi

På vår klinik är vi ungefär 25-30 medarbetare: biomedicinska analytiker, läkare och vårdadministratörer. Verksamheten erbjuder ett utbud av metoder för diagnostik av funktionsstörningar inom hjärt- och kärlsystem, respirationssystem samt EEG.

Vi arbetar enligt förhållningssättet LEAN och arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt arbetssätt och använda våra resurser på bästa sätt inom vårt dagliga arbete.

Praktisk information

Du hittar till oss genom att gå in via huvudentrén, ta trappa A till plan 1 och gå till vänster. Fysiologiska kliniken är den andra ingången på vänster sida i stora korridoren.

När du kommer till oss på kliniken söker du upp din kontaktperson. Fråga gärna i receptionen. Det är viktigt att du kontaktar oss vid sjuk-/friskskrivning på telefonnummer 010-104 34 47.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Kontaktuppgifter

Vårt telefonnummer är 010-104 34 47, fråga efter aktuell handledare.

Ansvarsområde Namn Kontakt
Biomedicinsk analytiker Ann-Sofie Tillman Ann-Sofie.Tillman@regionostergotland.se
Biomedicinsk analytiker Lotta Flodman Lotta.Flodman@regionostergotland.se
Biomedicinsk analytiker Fanny Sjölund Fanny.Sjolund@regionostergotland.se 
Vårdadministratör Åsa Larsson Asa.Larsson@regionosterotland.se
Läkare Karin Pejic karin.pejic@regionostergotland.se