Region Östergötland

VFU Fysiologiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på Fysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, biomedicinsk analytiker programmet och från vårdadministratörutbildningen.

Förberedelser och introduktion

För läkarstuderande är placeringen på Fysiologiska kliniken gemensam med Thoraxkärlkliniken. Den första VFU-dagen är förlagd på Thoraxkärlklinken där läkarstudenten kommer att få introduktion och schema. Övriga studerande tar kontakt med ansvarig kontaktperson, se kontaktuppgifter nedan.

Med hänsyn till allergiska patienter och personal ber vi dig att inte använda parfym under din praktik. Kliniken har en policy gällande användande av mobiltelefon som du uppmanas att följa.

Så här arbetar vi

Fysiologiska kliniken har cirka 90 medarbetare – läkare, biomedicinska analytiker, vårdadministratörer, ingenjörer, sjukhusfysiker, sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheten innefattar såväl klinisk fysiologisk som nukleärmedicinsk diagnostik och erbjuder ett brett utbud av metoder för diagnostik av funktionsstörningar inom bland annat hjärt- och kärlsystem och respirationssystem. Vi utför även en del behandlingar som till exempel kateterburen behandling av klaff-fel och tappning av vätska i hjärtsäcken.

Praktisk information

Vi finns i huvudblocket. För att komma till oss går du in via södra eller norra entrén, fortsätter mot hiss A och åker sedan upp till plan 11. Härifrån är det skyltat mot Fysiologiska kliniken.

Parkering finns vid södra entrén och det finns även ett parkeringshus med infart via lasarettsbacken. När du kommer till oss på kliniken söker du upp din kontaktperson. Fråga gärna i receptionen. Det är viktigt att du kontaktar oss vid sjuk-/friskskrivning på telefonnummer 010-103 33 40.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstuderande

Edvard Ljungqvist

Edvard.Ljungqvist@regionostergotland.se

 

Studerande biomedicinska analytiker

Lena Båth (nuklearmedicin)

Lena.Bath@regionostergotland.se
010- 103 27 32

Studerande biomedicinska analytiker

Zahra Hassanzadeh (arbetsprov, kärl, spirometri)

Zahra.Hassanzadeh@regionostergotland.se
010-103 33 05

 

Studerande biomedicinska analytiker

Maria Bellinger
(ekokardiografi)

Maria.Bellinger@regionostergotland.se
010-103 33 73

Vårdadministratörstuderande 

Caroline Kindesjö Nätt

Johanna Willander  

Caroline.Kindesjo.Natt@regionostergotland.se
Johanna.Willander@regionostergotland.se

010-103 33 40