Region Östergötland

VFU Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Gamla Lasarettsgatan 18, Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och vårdadministratörsutbildningen.

Förberedelser och introduktion

Första dagen introduceras du av vårdenhetschef eller kontaktperson för din VFU.

Så här arbetar vi

På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken arbetar vi med barn och familjer i team och genom enskilda samtal. Vi har även gruppverksamhet både för barn/ungdomar och föräldrar.

Praktisk information

Första dagen på din praktik ska du anmäla dig i receptionen på plan 2 på överenskommet klockslag för att få nycklar och schema.

Sjukdom och eventuell annan frånvaro under din placering anmäls till mottagningens administratörer på telefonnummer 010-104 45 08.

Vi har ingen matsal på mottagningen men det finns mikrovågsugnar och en mataffär strax intill.

Vi bär inga vita rockar, utan vanliga kläder. Ta gärna med en namnskylt om du har. Utvärdering kommer att ske i slutet av placeringen.

Kontaktuppgifter

Ann-Marie Magarity (chefssekreterare, kontaktperson)
E-post: Ann-Marie.Magarity@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 45 01