Region Östergötland

VFU Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Kliniken tar emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapiprogrammet, socionomprogrammet, psykologprogrammet och vårdadministratörutbildningen.

Så här arbetar vi

Barn- ungdomspsykiatriska kliniken, som ingår i Psykiatricentrum, består av flera enheter: en kärnverksamhet med öppen- och slutenvård samt mellanvård, två enheter för ätstörningar, en enhet för sexuella övergrepp och misshandel, ett Barnahus, ett barntraumateam samt en föräldra- och spädbarnsenhet. Förutom kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete bedrivs på kliniken även utvecklingsarbete, undervisning och forskning.

Förberedelser och introduktion

Läkarstudenter:

Någon vecka innan din VFU börjar får du ett schema per e-post, där det framgår vilka aktiviteter och tidpunkter som är viktiga att komma ihåg. I mejlet får du också information om vem som blir din kliniska handledare.

Innan du börjar din placering vid kliniken föreslår vi att du läser boken ”Psykiska störningar hos barn och ungdomar”, Anne-Liis von Knorring/Astra läkemedel.

Arbetsterapeutstudenter:

VFU-placeringen sker inom öppenvårdsmottagningen, slutenvårdsavdelningen eller på ätstörningsenheten länsteam. När du har fått din placering hos oss är det viktigt att du minst två veckor innan praktiken tar kontakt med din handledare för att få praktisk information och komma överens om tider.

Innan du börjar hos oss är det bra om du tänker över vilka förväntningar du har och vad du vill uppnå med din VFU samt läser på om psykiatriska diagnoser inklusive neuropsykiatri och ätstörningar.

Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss.

Praktisk information

Barn- och ungdomspsykiatriska klinikens kärnverksamhet finns i Valla, Westmansgatan 27A. Några enheter finns på andra adresser:

  • Föräldrar-spädbarn Hagadal samt Barnahus finns på Garnisonsvägen 9 vid helikopterplattan, US.
  • Traumamottagningen Elefanten finns på Apotekargatan 11.
  • Slutenvårdsavdelningen S102 finns i Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet.

Sjukfrånvaro under placeringen ska anmälas senast samma morgon till receptionen, telefon: 010 - 103 42 21.

Vid alla enheter finns personalrum med mikro och kylskåp tillgängligt även för studenter. Medarbetare inom barn- och ungdomspsykiatriska kliniken använder civila kläder i sitt arbete.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Läkarstudenter

Ruxandra Doanca

Ruxandra.Doanca@regionostergotland.se
010-105 96 75 (TeleQ)

Sjuksköterskestudenter

Åsa Malmberg

Asa.Malmberg@regionostergotland.se  
010-103 11 40

Arbetsterapeutsstudenter

Anna Lewau

Anna.Lewau@regionostergotland.se
0725-37 37 40

Psykologstudenter

Andreas Björklind

Andreas.Bjorklind@regionostergotland.se
010-103 88 21

Socionomstudenter

Kerstin Lodén-Gustafsson

Kerstin.Lodén.Gustafsson@regionostergotland.se

010-103 71 14

Vårdadministratörpraktikanter

Marie Sköld

Marie.Skold@regionostergotland.se

010-103 89 10