Region Östergötland

VFU Allergicentrum i Linköping

Välkommen som student till oss på Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning. Du som studerar till vårdadministratör, läkarsekreterare, läkare eller sjuksköterska kan göra praktik hos oss.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du repeterar kapitlen om allergi och astma. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din praktik.
Läs även om spirometri och pricktest.

Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema och din inlärningsplan. Då pratar ni också igenom vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Skicka gärna din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig. Vår policy är också att du ska ta med dina bedömningar från tidigare VFU för att vi ska kunna gå igenom dessa och tillsammans med dig se vad du behöver träna mer på och hur vi ska lägga upp din VFU här på bästa sätt.

Tänk på att inte använda parfym/rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Så här arbetar vi

Allergicentrum tar emot både vuxna och barn mellan 0 och 18 år. Vi arbetar länsövergripande för att tillhandahålla och utveckla en optimal och kostnadseffektiv utredning, behandling och omvårdnad inom området allergi och annan överkänslighet.

Allergicentrum är en enhet med enbart mottagningsarbete. Måndag till fredag bedrivs astma- och allergimottagning hos läkare och sjuksköterska. Vid besöken görs till exempel pricktest, spirometri, NO, reversibilitetstest och blodprovstagning. Vi utför en hel del provokationer av olika slag, bland annat pc-, ägg-, mjölk- och ASA-provokationer samt astmatest. Flera dagar i veckan har vi mottagning med specifik immunoterapi (vaccinationsmottagning).

På allergicentrum bedrivs också forskning där både vuxna och barn/ungdomar deltar. En annan viktig del av vår verksamhet är utbildning, främst riktad mot primärvårdsläkare och astmasköterskor men även annan personal.

Praktisk information

Du hittar oss på Brigadgatan 14 plan 3.

I vårt kök finns kyl/frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda.

Kontaktuppgifter:

Vårdadministratör: Monica Gustafsson, 010-103 01 59 
monica.u.gustafsson@regionostergotland.se

Sjuksköterska: Maria Häggquist, 010-103 47 65 
maria.haggquist@regionostergotland.se

Överläkare: Karel Duchen, 010-103 98 14