Region Östergötland

VFU Akutkliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Filmer från verksamheten

Studerande

Vi tar emot studenter från sjuksköterskeutbildningen, läkarutbildningen, vårdadministratörsutbildningen samt omvårdnadsprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Ditt schema skickas hem till dig innan du börjar eller så får du det direkt på plats. Tiden för introduktion, samt utformning av den, varierar beroende på yrkeskategori. Via e-post får du information om tid och vem som är ansvarig handledare. Vi strävar efter kontinuitet i handledningen, men ibland får man ha flera handledare.

Så här arbetar vi

På akutmottagningen finns det en ledningsansvarig sjuksköterska och ledningsansvarig läkare. Dessa har en flödes- och arbetsledande samt samordnande funktion. Under din placering går du med någon av dina handledare.

På akuten arbetar vi dygnet runt sju dagar i veckan. Vi har en bred kompetens och kunskap för att ta emot och behandla patienter med akuta skador och sjukdomar. Vi tar emot och bedömer alla patienter som söker på akutmottagningen, men vissa typer av besvär är andra vårdgivare bättre på att ta hand om, varför vi ibland hänvisar till andra mottagningar inom sjukhuset, jourcentralen eller primärvården.
På vår akutmottagning arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och kuratorer tillsammans för att ta hand om den sjuka patienten. Läkarna på akutkliniken är specialister i akutsjukvård eller blivande specialister i akutsjukvård. AT-läkare och läkare under sidotjänstgöring arbetar också här. Sjuksköterskan i teamet använder sig av RETTS® som beslutsstöd för att bedöma inom vilken tidsram som patienten behöver träffa en läkare. Teamarbete är absolut nödvändigt för att patientarbetet ska vara säkert och för att god omvårdnad ska kunna ges till patienterna.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in via akutmottagningens entré, ingång 16. Vänd dig till någon i receptionen. I vårt kök finns kyl/frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda. Tänk på att inte ha parfym, bära ringar eller klocka.

Du ska använda överfallslarm som finns att kvittera ut i skåpet bredvid "Kom & Gå datorn" vid akuthissen. På akutkliniken råder mobilförbud.

Inloggning till Cosmic patientdatasystem, tillgång till diktering och skrivare, får du som läkarstudent, vid första VFU-dagen. Kontakta IT-ansvarig på akutkliniken. Inloggningsuppgifterna gäller enbart under VFU-tiden på akutkliniken. Sjuksköterskestudenter och undersköterskestudenter får auskultera med handledare.

Sjukfrånvaro och annan frånvaro ska meddelas till bemanningsansvariga 076-134 62 06 eller till sekreterare 010-103 34 12.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Erika Wallin

Elin Nestorson

Ssk studenter

Ssk studenter

Läkarstudenter

Frida Meyer

frida.meyer@regionostergotland.se

Vårdadministratörstudenter

Maria Jörneskog

Maria.Jorneskog@regionostergotland.se

Undersköterskestudenter

 

Sandra Nilsson

Daniella Karlsson

sandra.ma.nilsson@regionostergotland.se

daniella.karlsson@regionostergotland.se