Region Östergötland

VFU Barn- och ungdomskliniken i Norrköping

Barn- och ungdomskliniken i Norrköping är en del av en länsövergripande organisation och omfattar östra Östergötland.

Årligen föds cirka 2 400 barn i området. Kliniken bedriver öppenvård och slutenvård.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande från följande utbildningar: läkarutbildningen, sjukgymnastutbildningen, sjuksköterskeutbildningen (grund- och vidareutbildningar), undersköterskeutbildningen, lärarutbildningen och läkarsekreterare/vårdadministratörer. Vi tar även emot sjuksköterskestudenter från andra länder både inom och utom Europa som under sin sista termin har inriktning mot barnsjukvård.

Vi har inte möjlighet att ta emot prao.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestudenter bjuds in till introduktion före VFU-start. Klinikens huvudhandledare ger information om avdelning, mottagning, schema, praktiska detaljer och avslutar med en rundvandring på kliniken. Vi vill att inlärningsplanen lämnas vid detta tillfälle eller mejlas till respektive handledare i god tid före VFU-start.
Inför din VFU-placering vill vi att du har läst igenom informationen om exempelvis basala hygienrutiner.

Varje student tilldelas en handledare och bör följa dennas schema under VFU. Tillsammans med handledare och kontaktlärare sker mitt- och slutbedömning.

Så här arbetar vi

Våra patienter är 0 till 18 år och främst barn och ungdomar med behov av barnmedicinsk specialistsjukvård. Vi arbetar i enlighet med Nordisk Standard för Barn och Unga på Sjukhus, NOBAB, som är utformad mot bakgrund av Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention).

Vid kliniken bedrivs klinisk forskning inom celiaki, inflammatoriska tarmsjukdomar, allergi, diabetes och reumatologi.

Praktisk information

För att hitta till oss går du in genom huvudentrén och till höger till uppgång F där vi finns på bottenvåningen på höger sida. Tag med lås till klädskåp samt arbetsskor.

Lunchmatsal

Sjukhusrestaurangen ligger på plan 11 och serverar lunch klockan 11.00-14.00. Här kan man också köpa hämtmat. En cafeteria finns vid huvudentrén som serverar mat. Där finns också en kiosk där enklare mat kan köpas. Möjlighet att värma medhavd mat finns i personalrummet.

Behörigheter och passerkort

Inloggning till Cosmic patientdatasystem får du vid första VFU-dagen och gäller enbart under VFU-tiden på barn-och ungdomskliniken. Tänk på att du måste vara inloggad på din egen användare för att dokumentera eller läsa om en patient.
Vårdadministratör på kliniken ansvarar för de behörigheter som behövs på kliniken..

Parkeringskort

Det finns flera parkeringsplatser runt Vrinnevisjukhuset.

Kontaktinformation - medellånga vårdutbildningar:

Öppenvården:

Ines De Melo Fernandes Da Silva Blomqvist
Ines.De.Melo.Fernandes.Da.Silva.Blomqvist@regionostergotland.se

Michael Floberg
Michael.Floberg@regionostergotland.se

Barnavdelning 15:
Amanda Norrsjö
Amanda.Norrsjo@regionostergotland.se

Neonatalavdelning:
Charlotte Törnqvist
Charlotte.Tornqvist@regionostergotland.se

 
Läkare
Michael Floberg
Michael.Floberg@regionostergotland.se
 
Klinisk adjunkt
Lena Nilsson 
 
Fysioterapeutprogrammet
Johanna Stein