Region Östergötland

VFU H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Välkommen till oss som student på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Studerande

Vi tar varje termin emot studenter för VFU från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet, vårdadministratörutbildningen, undersköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning barn-, ungdoms- och intensivvård.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du repeterar eller läser in den barnsjukvård som du kommer att möta på den enhet där du skall göra din VFU. Första dagen kommer du och din handledare att gå igenom ditt schema, din inlärningsplan och planera för din VFU. Skicka gärna in din inlärningsplan innan du börjar så kan din handledare förbereda sig.

Så här arbetar vi

Barn- och ungdomssjukhuset vid US/Lasarettet i Motala bedriver hälso- och sjukvård till personer upp till 18 år inom sluten och öppen vård. Huvudsakliga sjukdomsgrupper är allmän och akut pediatrik, omvårdnad av brännskada, endokrinologi, diabetes, mag-tarmsjukdomar, kardiologi, neurologi, neonatologi, onkologi, ledsjukdomar, TBC samt njur- och urinvägssjukdomar.

Barn- och ungdomssjukhuset ansvarar även för omvårdnaden av barn och ungdomar från kirurgiska specialiteter.

Vi som arbetar på barn- och ungdomssjukhuset är specialistsjuksköterskor, barnläkare, barn/undersköterskor, vårdadministratörer, sekreterare, sjukgymnaster, lekterapeuter, lärare, dietister, uroterapeuter, psykologer och kurator. Vi arbetar i tvärprofessionella team, patientcentrerat med hela familjen i fokus. Forskning och utbildning är viktiga delar i vår verksamhet.

Praktisk information

Barn- och ungdomssjukhusets olika enheter finns på plan 15 och plan 16 i huvudblocket på Universitetssjukhuset i Linköping samt på lasarettet i Motala.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Klinisk adjunkt

Lena Nilsson

Lena.M.Nilsson@regionostergotland.se
072-5719110

Fysioterapeutprogrammet

Maria Bergström

Maria.Bergstrom@regionostergotland.se

010-103 13 06

Läkarprogrammet

Barbara Graffmann 

Barbara.Graffmann@regionostergotland.se

010-103 00 00 (växeln)

Barnkirurgisk avdelning

 

Sjuksköterske- och specialsjuksköterskeutbildning

Jenny Thörnberg

Jenny.Thornberg.Remb@regionostergotland.se

 

Fatima Ali

fatima.ali@regionostergotland.se

Omvårdnadsprogrammet

Mahsa Menhaj Khodadostan

 Mahsa.Menhaj.Khodadostan@regionostergotland.se

010-103 45 05

Barnmedicinsk akutavdelning (BAVA)

 

Sjuksköterske- och specialsjuksköterskeutbildning

Jennie Rengenvik

Jennie.Rengenvik@regionostergotland.se

010-103 13 56

Omvårdnadsprogrammet

Sandra Nordén

Sandra.Norden@regionostergotland.se

010-103 31 56

Barnavdelning Onkologi, Neurokirurgi och Diabetes (BOND)

Sjuksköterske- och specialsjuksköterskeutbildning

Emma Karlsson

Ellen Karlsson

Emma.Li.Karlsson@regionostergotland.se

Ellen.Karlsson@regionostergotland.se

 Omvårdnadsprogrammet

Isabell Lindstam

Isabell.Lindstam@regionostergotland.se

010-103 13 50

Neonatal-IVA

 

Sjuksköterske- och specialsjuksköterskeutbildning

Astrid Hovbrandt

Astrid.Hovbrandt@regionostergotland.se

010-103 11 15

 Omvårdnadsprogrammet

Kerstin Persson

 kerstin.persson@regionostergotland.se

Öppenvården US 

 

Sjuksköterske- och specialsjuksköterskeutbildning

Sofia Brogren

Amanda Richert

sofia.brogren@regionostergotland.se
010-103 13 01

Amanda.Richert@regionostergotland.se

Öppenvården LIM

 

Sjuksköterske- och specialsjuksköterskeutbildning

Timmy Hamrén

Timmy.Hamren@regionostergotland.se

010-104 72 48