Region Östergötland

Inkomstskatt

I Sverige betalas inkomstskatt nästan alltid automatiskt till skattemyndigheten, eftersom arbetsgivarna är skyldiga att direkt dra av skatter från din lön. Läs mer om hur din lön beskattas på Skatteverkets webbplats.

Nästan alla som bor och arbetar i Sverige måste årligen lämna in en skattedeklaration. Skatteformuläret skickas ut till alla skatteskyldiga personer i april varje år. Deklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 5 maj.
Det finns också en speciell inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige men inte är bosatta här. Den skatten kallas SINK-skatt och du kan läsa mer om den på Skatteverkets webbplats.