Region Östergötland

Etablering - När du anländer till Sverige

Ansöka om personnummer

När du ska stanna i Sverige längre tid än ett år, ska du ansöka om att bli folkbokförd på Skatteverket > > >.

Statens servicecenter i Linköping > > >

Statens servicecenter i Norrköping > > >

Statens servicecenter i  Motala > > >

När du är registrerad kommer du att få ett 10-siffrigt personnummer. Det numret behöver du för många olika saker i det svenska samhället, så som att ansöka om svensk ID-handling, öppna ett bankkonto och kunna registrera dig för att få tillgång till svensk sjukvårdsförsäkring.

För att ansöka om att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer behöver du och dina familjemedlemmar ha med följande dokument (i original och översatta till svenska eller engelska):

  • Pass eller nationellt id-kort.
  • Handlingar som styrker era civilstånd, till exempel ett vigselbevis. Som ogifta behöver ni inte styrka era civilstånd.
  • Födelsebevis, om ni har barn.
  • Handlingar som visar att du har ett arbete eller ska arbeta

Det finns följande civilstånd:

  • ogift (innebär att du aldrig har varit gift eller haft en registrerad partner)
  • gift eller registrerad partner
  • änka, änkling eller efterlevande partner
  • skild eller skild partner

Ansöka om ID-kort
Vi rekommenderar att man ansöker om ett svensk ID-kort. Det är bra att ha för att exempelvis kunna legitimera dig själv i affärer, ansöka om bankkonto och när man besöker sjukvården. ID-kort ansöker man om på Skatteverket och det kan du göra när du är folkbokförd i Sverige och har fått ett svenskt personnummer. Information om hur du ansöker hittar du på Skatteverkets webbplats > > >.