Region Östergötland

Familj och skola

Om du flyttar till Sverige tillsammans med din familj, kan de också behöva ett uppehållstillstånd beroende på nationalitet och hur länge de ska stanna. Du behöver också se till att hela familjen har någon form av sjukförsäkring i Sverige.

Skola och barnomsorg 

Om du har barn som behöver barnomsorg eller ska gå i skolan i Sverige, är det en god idé att sätta sig in i systemet i god tid innan flytten till Sverige. I de flesta kommunerna är det en kötid på fyra månader innan man får en plats inom barnomsorgen. När det gäller skolan kan man, beroende på barnets ålder och tidigare kunskaper, behöva göra tester innan man kan starta i en skola. Där krävs också för de högre årskurserna (gymnasiet) betyg för att kunna söka in på ett program precis som svenskfödda barn behöver göra. Ofta behövs ett kompletterande utbildningsår i en förberedelseklass, helst om man inte kan svenska när man flyttar till Sverige.

Länkar till kommunernas barnomsorgs- och utbildningsadministration: