Region Östergötland

Etablering - Innan du anländer till Sverige

Arbets- och uppehållstillstånd för EU-medborgare 

Som en EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta i Sverige utan arbets- eller uppehållstillstånd.
Detsamma gäller för familjemedlemmar om de följer med dig till Sverige. Du och din familj kan börja arbeta omedelbart när ni anländer. Från den 1 maj 2014 behöver man inte registrera sig för rätt till uppehälle i Sverige. Läs mer på Migrationsverkets webbplats > > >

Arbets- och uppehållstillstånd för icke EU-medborgare

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill arbeta i Sverige, så behöver du troligtvis ansöka om ett arbetstillstånd. Du behöver ha blivit erbjuden ett arbete innan du kan ansöka om detta tillstånd. Du behöver inte ansöka om arbetstillstånd om du:

  • Har ett permanent uppehållstillstånd
  • Har ett uppehållstillstånd för att besöka en högskola eller universitet
  • Har ett speciellt uppehållstillstånd för att arbeta som gästforskare
  • Om du stannar mindre än 3 månader under en 12-månadersperiod

Om du får ett uppehållstillstånd för längre tid än tre månader, får du ett uppehållstillståndskort. Kortet, som visar att du har rätt att vistas i Sverige, innehåller ditt foto och fingeravtryck.

Ansökan online 

Se till att göra din ansökan så tidigt som möjligt då handläggningstiden kan vara lång. Vi rekommenderar att göra ansökan online via Migrationsverkets hemsida för att korta handläggningstiden så mycket som möjligt. Det förutsätter att du har bilagt alla efterfrågade dokument och betalat avgiften för ansökan om arbetstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets webbplats > > >

Mer information om tillstånd, visum och ansökningsblanketter hittar du på Migrationsverkets webbplats > > >