Landstinget i Östergötland

International Office

Vägskyltar med flaggor

International Office i Region Östergötland finns för att kunna stötta och hjälpa läkare med utländsk vårdutbildning.

Hos oss kan du få hjälp så att din kompetens tillvaratas på bästa sätt och vi svarar på frågor och ger stöd om du vill söka praktik eller provtjänstgöring.

Provtjänstgöring

Specialistläkare som är utbildade i annat land än inom EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz behöver gå igenom provtjänstgöring för att få svensk legitimation. International Office försöker hjälpa till att hitta provtjänstgöringsplatser. Tillgången på platser är begränsad vilket innebär att Region Östergötland tyvärr inte kan erbjuda provtjänstgöring till alla som söker. För närvarande kan vi inte erbjuda provtjänstgöring inom kirurgi, gynekologi/obstetrik samt barnmedicin.

Region Östergötland har en särskild utbildningsmottagning för introduktionsutbildning i svensk primärvård. Den vänder sig i första hand till läkare som behöver göra provtjänstgöring inom allmänmedicin. Ansökan till dessa platser sker på samma sätt som övriga provtjänstgöringsplatser.

För provtjänstgöring gäller att:

  • Du är bosatt i Sverige.
  • Migrationsverket har beviljat dig uppehållstillstånd och arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
  • Du har ansökt om prövning av din utländska läkarutbildning hos Socialstyrelsen som har utfärdat ett beslut om att provtjänstgöring ska göras och inom vilken specialitet.
  • Du kan visa att du har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska språket.

Kontakt

Bild på Sara Kinert

Sara Kinert

Studierektor Internationella läkare

010-103 00 00 (växeln) - Sara har inga regelbundna telefontider, så skicka gärna din förfrågan med e-post.

e-post

Bild på Sly Agouda

Sly Agouda

Samordnare språksnabbspåret

010-103 69 73

e-post

Bild på Angelica Edin

Angelica Edin

Utbildningssekreterare

010-103 80 38

e-post

Bild på Jessica Persson

Jessica Persson

Etableringssamordnare

010-103 07 67

e-post