Region Östergötland

Vill du hjälpa till?

Utbrottet av Covid-19 innebär stora påfrestningar på vården och vi behöver hjälp för att klara kapaciteten på kort och lång sikt. Du kan göra en viktig samhällsinsats!

Så här kontaktar du oss om du vill göra en insats:

Du som är vårdutbildad

Du som är sjukvårdsutbildad men jobbar med annat behövs i vården. Just nu behöver vi IVA-sköterskor, narkossköterskor, operationssköterskor och legitimerade sjuksköterskor.

Fyll i intresseanmälan i Vikariebanken: regionostergotland.vikariebanken.se.

Du som har vårdutbildade medarbetare

Har du vårdutbildade medarbetare som kan förstärka vården i detta läge, hänvisa till regionostergotland.vikariebanken.se eller mejla oss på: Covid19forstarkning@regionostergotland.se