Region Östergötland

Våra villkor och förmåner

Sjukvårdspersonal i samspråk

Som anställd i Region Östergötland regleras din anställning av både lagstiftning och de avtal som gäller. Det finns dessutom flera förmåner vi erbjuder dig som arbetar i Region Östergötland.

Lön

Löner i Region Östergötland sätts individuellt och differentierat, för att motivera och behålla kompetenta medarbetare och rekrytera nya. Vilken lön du får beror på yrke och erfarenhet. Dessutom påverkar löneläget på arbetsmarknaden hur lönen blir. Varje år gör Region Östergötland en löneöversyn, där du som medarbetare har lönesamtal med din chef. Särskilda lönekriterier, som återspeglar din arbetsinsats och kompetens, ligger till grund för chefens bedömning. Region Östergötland gör fortlöpande lönekartläggningar för att undersöka om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, och för att i så fall kunna åtgärda det.

Semester

I Region Östergötland har du rätt till 25 semesterdagar, som höjs till 31 semesterdagar när du har fyllt 40 år och 32 dagar när du har fyllt 50 år. Semestern tjänas in under innevarande kalenderår. Det betyder att du inte behöver vänta ett helt år på dina första semesterdagar till sommarsemestern. I anslutning till semestern får du också ett semesterdagstillägg för varje uttagen semesterdag. Om du inte kan få ut 20 dagars semester under juni-augusti, får du kompensation i form av extra semesterdagar. Vissa avdelningar har också särskilda erbjudanden för den som kan tänka sig att avstå en semestervecka under en ansträngd period.

Företagshälsovård

Som medarbetare i Region Östergötland har du tillgång till företagshälsovård genom leverantören Feelgood. Vid arbetsrelaterade besvär har du möjlighet att själv ta kontakt med företagshälsovården för rådgivning och bedömning upp till två tillfällen per kalenderår.

Friskvård

Friskvård för medarbetare är en viktig del i att stärka hälsotänkandet i hälso- och sjukvården. I Region Östergötland har alla, även vikarier, föräldralediga och sjukskrivna, rätt till en skattefri friskvårdsersättning på 2 000 kronor per år. Den kan du använda för all friskvård som godkänns av Skatteverket. Region Östergötland har också fyra motionshallar som drivs av Korpen, där medarbetare kan träna till subventionerat pris. Motionshallarna finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och på Klostergatan i Linköping. I motionshallarna finns gym och ett varierat utbud av olika gruppträningspass. För att främja hälsa och förebygga ohälsa erbjuds medarbetare inom Region Östergötland också riktade friskvårdsaktiviteter i grupp. Exempelvis erbjuds grupper för viktminskning, mindfulness, stresshantering, tobaksavvänjning och sömnskola. Gruppaktiviteterna är kostnadsfria och leds av en hälsopedagog.

Region Östergötland erbjuder medarbetare ersättning med upp till 1 000 kronor per kalenderår för halva startavgiften i motionslopp inom Sverige. Ersättning beviljas med samma belopp även vid tidsbegränsade anställningar förutsatt att motionsloppet genomförs under anställningstiden. Enligt Skatteverkets regler är detta att betrakta som skattepliktig förmån och en förmånsbeskattning görs därför i samband med utbetalning.

Utöver friskvårdsersättningen kan man få ersättning för startavgiften till lagtävling i motionslopp. Denna ersättning är maximerad till 500 kronor och ett
lopp per år.

Sjuklön och föräldrapenningtillägg

Blir du sjuk längre än 14 dagar får du en särskild sjuklön som tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan. Den är 10 procent av den lön du går miste om och det innebär att du får 90 procent av lönen upp till 90 dagar. På samma sätt fungerar det om du ska vara föräldraledig för första gången och har varit anställd i minst ett år. Då får du ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av ditt lönebortfall. Du har rätt till föräldrapenningtillägget i 180 dagar om ditt barn är fött 2013-07-01 och därefter.

Försäkringar

Utöver den ersättning du enligt lag har rätt till från Försäkringskassan, har du också flera försäkringar. Som anställd i Region Östergötland omfattas du av följande tre avtalsförsäkringar:
-    Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
-    Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
-    Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

25-årsgåva

Många medarbetare arbetar hos oss länge och det är vi stolta över. Vår tradition är att uppmärksamma och hedra medarbetare som har arbetat i Region Östergötland i 25 år. Det gör vi med en minnesgåva och en gemensam festmiddag tillsammans med make/maka eller någon annan närstående.

Pension

Varje år avsätter Region Östergötland 4,5 procent av din inkomst till tjänstepensionen. Du bestämmer själv hur den ska förvaltas. Alla medarbetare i Region Östergötland erbjuds individuell pensionsrådgivning, ett bra sätt att ta reda på hur din pension ser ut och vad du kan göra för att påverka den.

Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp (39 063 kronor per månad 2018) får du också en förmånsbestämd ålderspension. Du har då också möjlighet att växla ytterligare en del av din lön mot pensionssparande. Det kan vara förmånligt av flera olika skäl. Eftersom arbetsgivaravgiften blir lägre får du exempelvis en extra bonus om du löneväxlar.

Kontakt
CVU Direkt­ – Kundtjänst för stöd och service
Telefon: 010-103 60 00 (knappval 3, HR och lön)