Region Östergötland

Våra villkor och förmåner

Sjukvårdspersonal i samspråk

Som anställd i Region Östergötland regleras din anställning av både lagstiftning och de avtal som gäller. Det finns dessutom flera förmåner vi erbjuder dig som arbetar i Region Östergötland.

Lön

Löner i Region Östergötland sätts individuellt och differentierat, för att motivera och behålla kompetenta medarbetare och rekrytera nya. Vilken lön du får beror på yrke och erfarenhet. Dessutom påverkar löneläget på arbetsmarknaden hur lönen blir. Varje år gör Region Östergötland en löneöversyn, där du som medarbetare har lönesamtal med din chef. Särskilda lönekriterier, som återspeglar din arbetsinsats och kompetens, ligger till grund för chefens bedömning. Region Östergötland gör fortlöpande lönekartläggningar för att undersöka om det finns osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, och för att i så fall kunna åtgärda det.

Extra semester för dig över 40

Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar. Från och med året du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Om du har timlön får du semesterlön när du tar ut din semester. Semesterlönen motsvarar sammanlagt minst 12 % av din lön under intjänandeåret. Om du fyllt 40 får du 14,88 % av lönen och har du fyllt 50 är ersättningen 15,36 % av lönen under intjänandeåret.

Företagshälsovård

Som medarbetare i Region Östergötland har du tillgång till företagshälsovård. Vid arbetsrelaterade besvär har du möjlighet att själv ta kontakt med företagshälsovården för rådgivning och bedömning upp till två tillfällen per kalenderår.

Friskvård

Friskvård för medarbetare är en viktig del i att stärka hälsotänkandet i hälso- och sjukvården. I Region Östergötland har alla, även vikarier, föräldralediga och sjukskrivna, rätt till skattefritt friskvårdsbidrag på 3500 kr/år. Den kan du använda för all friskvård som godkänns av Skatteverket.

Region Östergötland har också fyra motionshallar som drivs av Korpen, där medarbetare kan träna till subventionerat pris. Motionshallarna finns på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala och på Klostergatan i Linköping. I motionshallarna finns gym och ett varierat utbud av olika gruppträningspass.

För att främja hälsa och förebygga ohälsa erbjuds medarbetare inom Region Östergötland också riktade friskvårdsaktiviteter i grupp. Exempelvis erbjuds grupper för mindfulness, stresshantering, tobaksavvänjning och sömnskola. Gruppaktiviteterna är kostnadsfria och leds av en hälsopedagog.

Utöver friskvårdsbidraget erbjuder Region Östergötland medarbetare ersättning för startavgiften till lagtävling i motionslopp. Denna ersättning är maximerad till 500 kronor och ett lopp per år.

Extra ersättning om du blir förälder

Om du har varit sammanhängande anställd i Region Östergötland under minst 180 kalenderdagar har du rätt till föräldrapenningtillägg. Beloppet motsvarar 10 % av lönebortfallet per kalenderdag.

Du har då rätt till 180 dagar med föräldrapenningtillägg. Tillägget kan delas upp på flera ledighetsperioder, dock som längst upp till dess barnet är 24 månader.

Föräldrapenningtillägg betalas ut per födsel och det innebär att båda föräldrarna kan få ersättningen även om båda är anställda i Region Östergötland.

En extra trygghet om du blir sjuk

Om du blir sjuk, råkar ut för en olycka eller arbetsskada är det viktigt att du kan fokusera på att bli frisk utan oro för din ekonomi. Därför får du som medarbetare i regionen både kollektivavlönad sjuklön och ersättning för lönebortfall.

De två första veckorna

Dina två första sjukveckor får du sjuklön enligt sjuklönelagen från din arbetsgivare, vilket motsvarar 80 % av din lön.

Sjuk upp till tre månader

Sjukdag 15–90 får du, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. Om din lön är högre än Försäkringskassans tak för sjuk­penning betalar din arbetsgivare dessutom en extra utfyllnad på din lön.

Från sjuklönen görs ett karensavdrag för den första sjukdagen.

Försäkringar

Som anställd i Region Östergötland omfattas du av följande tre avtalsförsäkringar:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

25-årsgåva

Många medarbetare arbetar hos oss länge och det är vi stolta över. Vår tradition är att uppmärksamma och hedra medarbetare som har arbetat i Region Östergötland i 25 år. Det gör vi med en minnesgåva och en gemensam festmiddag tillsammans med make/maka eller någon annan närstående.

Pension

Varje år avsätter Region Östergötland 4,5 procent av din inkomst till tjänstepensionen. Du bestämmer själv hur den ska förvaltas. Alla medarbetare i Region Östergötland erbjuds individuell pensionsrådgivning, ett bra sätt att ta reda på hur din pension ser ut och vad du kan göra för att påverka den. 

Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp får du också en förmånsbestämd ålderspension. Du har då också möjlighet att växla ytterligare en del av din lön mot pensionssparande. Det kan vara förmånligt av flera olika skäl. Eftersom arbetsgivaravgiften blir lägre får du exempelvis en extra bonus om du löneväxlar.

Kontakt
Kundtjänst för stöd och service
Telefon: 010-103 60 00 (knappval 3, HR och lön)