Region Östergötland

Träffa oss på mässor

Bild från en mässa med personal och besökare i vår monter

För att visa upp Region Östergötland som en attraktiv arbetsgivare och organisation deltar vi på mässor. Det kan handla om rekryteringsmässor eller mässor vi deltar i för att profilera Region Östergötland i ett bredare perspektiv.

Här lyfter vi fram de mässor som har ett brett rekryterings- och profileringsperspektiv. Utöver dessa övergripande aktiviteter finns även satsningar där enskilda enheter eller avdelningar från regionen deltar.

Några mässor som vi brukar medverka på är:

  • Medicinstuderande förening (MSF-kvällar)
  • CARMA – arbetsmarknadsmässa på Linköpings universitet/Campus Norrköping
  • LARM – Linköpings Teknologers arbetsmarknadsdagar
  • Campusmässan i Örebro –  rekrytering- och marknadsföringsmässa för alla studenter vid Örebro universitet
  • Specialistutbildning för sjuksköterskor – central kampanj för att marknadsföra Region Östergötlands utbildningstjänster för sjuksköterskor
  •  #Din Framtid – arbetsmarknadsdagar för högstadieelever i Linköpings kommun
  • KALAS-mottagningen –  mottagning av nya studenter på Linköpings universitet
  • TEAM-dagarna –  arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet för studenter inom ekonomiområdet
  • HR-dagen –  arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet