Region Östergötland

Specialistutbildningstjänst för sjuksköterskor

Region Östergötland har ett stort behov av barnmorskor och specialistutbildade sjuksköterskor och därför har vi inrättat utbildningstjänster.

En utbildningstjänst innebär att du går en specialistutbildning samti­digt som du behåller din grund­lön. Ett alternativ är att du studerar och arbetar halvtid. Ett annat är att du stu­derar på heltid. Som sjuksköterska har du kvar din grundlön oavsett vilket av al­ternativen du väljer. Under studietiden har du en introduktionsplan och har regelbunden kontakt med chefen på din kommande arbetsplats. På så sätt ska du efteråt kunna komma in i arbetet som specialistsjuksköterska eller barnmorska på ett smi­digt sätt. Efter genomförd utbildning får specialistsjuksköterskan eller barnmorskan ett lönepåslag på 4000 kronor.

Utbildningstjänsterna annonseras gemensamt i ansökningssystemet ReachMee. Här hittar du lediga jobb. Ansökningen öppnar den 6 januari och stänger 15 mars för utbildningar som startar hösten 2021.

Du söker parallellt till universitetets specialistsköterskeutbildning via Antagning.se. Vid Linköpings Universitet används särskild antagningsomgång och utbildningarna här utannonseras mellan 15 februari och 15 mars. Urval till utbildningstjänst görs av respektive klinik/motsv. Vår målsättning är att samtliga sökande till Region Östergötlands utbildningstjänster ska ha fått besked senast i mitten av juni. 

En förutsättning för komma i fråga för en utbildningstjänst är att man har antagits till utbildningen. Du behöver inte vara anställd i Region Östergötland när du söker en utbildningstjänst.

Region Östergötland har tidigare inte haft möjligheten att ha såhär många sjuksköterskor med bi­behållen grundlön under sin studietid. Nu har ambitionsnivån höjts. Inom Re­gion Östergötland är vi måna om sjuk­sköterskornas karriär- och kompetens­utveckling. För oss är det viktigt att trygga kompetensförsörjningen och på så sätt säkerställa patientsäkerheten.

 

Kontakt:

Stöd och service, kundtjänst för stöd och service
Telefon: 010-103 60 00 (välj knappval 3, HR och lön)

Andra webbplatser