Region Östergötland

Karriär inom yrket

Sjukgymnast med patient

En av de viktigaste uppgifterna för Region Östergötland som arbetsgivare är att ta tillvara och stärka medarbetarnas kompetens.

Varje medarbetare spelar en viktig roll för verksamhetens och vårdens kvalitet. Det är regionens ansvar att utveckla medarbetare och verksamhet för att ge invånarna och patienterna största möjliga nytta. Det arbetet sker hela tiden, varje dag i Region Östergötland. Vi är en gedigen kunskapsorganisation och har ett långsiktigt, strukturerat arbete för kompetens- och karriärutveckling som gör oss unika i landet. Det arbetet går via utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och karriärmodeller där du som medarbetare tar ett aktivt ansvar för din egen kompetensutveckling.

Kompetensutveckling

Den stora kompetensutvecklingen sker i arbetet – genom patientkontakter, förbättringsarbeten eller när vi tar in nya forskningsrön. Specifika insatser kan handla om utbildning över en längre period, en konferens där du träffar andra medarbetare för att diskutera en aktuell fråga eller en fortbildning för just din yrkesgrupp. Sjuksköterskor i Region Östergötland har möjlighet att specialistutbilda sig med bibehållen grundlön. Som grundutbildad sjuksköterska finns det utvecklingsvägar även utan specialistutbildning, exempelvis genom ökat ansvar för utvecklingen inom omvårdnad, ofta inom ett specialområde. 

På mer handfast nivå finns exempelvis Clinicum Östergötland, ett medicinskt simuleringscentrum där vårdpersonal inom alla professioner regelbundet tränar och där praktiska och teoretiska moment varvas.

Kontakt

Bild på Angelika Nordin

Angelika Nordin

HR-strateg, Kompetensförsörjning

010-103 72 34

e-post