Region Östergötland

Karriär inom ledarskap

Vårdpersonal i samtal

Region Östergötland har omkring 600 chefer på olika nivåer och alla spelar en viktig roll för utvecklingen av verksamhet och medarbetare.

Är du nyfiken på chefsrollen har du stora möjligheter att prova vad det innebär hos oss. En viktig del i medarbetarskapet handlar nämligen om att ge förutsättningar för medarbetare som vill ta chefsuppdrag. Varje enhet har ett ansvar att identifiera ledartalanger och i utvecklingsprogrammet ”Framtida chef” får utvalda medarbetare möjlighet att lära inför ett framtida chefskap.

Som chef i Region Östergötland kan du räkna med ett kontinuerligt stöd i din chefsroll. Vi försöker skapa förutsättningar för ett hållbart chefskap. Det innebär bland annat att chefsuppdragen ska vara tydligt definierade och att våra chefer ska ha befogenhet och ansvar att självständigt driva sitt arbete inom ramen för övergripande riktlinjer. Alla nya chefer ges ett introduktionsprogram och vi erbjuder möjlighet att få ett mentorstöd för den som vill. Region Östergötland har genom åren byggt upp ett gediget utbildningsprogram i modulform för det praktiska chefsarbetet. Det finns också ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer, ledardagar för alla chefer och handledning för den som behöver och vill.

En stor del av regionens chefer har en yrkesbakgrund inom vården. Så för dig som till exempel sjuksköterska finns det stora möjligheter att utvecklas genom chefsjobb.

Kontakt

Bild på Zilla Jonsson

Zilla Jonsson

HR-direktör; Biträdande produktionsenhetschef

010-103 03 54

e-post