Region Östergötland

Karriär & utvecklingsmöjligheter

Sjukhuspersonal framför dator

Väljer du Region Östergötland som arbetsplats, kan du förvänta dig kontinuerligt lärande och utveckling i jobbet oavsett vilken bakgrund du har.

Vi vill göra verksamheten bättre, varje dag, året om. Det betyder att invånarens och patientens perspektiv alltid står i fokus. Att alla tillsammans strävar efter att ständigt förbättra, i stort och i smått. Och att medarbetare som vill utveckla och förändra ges rätt förutsättningar för det.

Som en gedigen kunskapsorganisation och som länets största arbetsgivare, med 14 000 medarbetare, har regionen mycket att erbjuda den som vill ta ett steg vidare. Du kan utveckla dig inom ditt yrke, du kan gå vidare och bli chef eller varför inte satsa på forskning?

I Region Östergötland möter du kollegor som har utveckling som drivkraft. Med ett framstående universitetssjukhus och en nära koppling till universitetet, är forskning, vetenskap och utbildning ständigt närvarande i regionens vardag.

Steget in i Region Östergötland är bara början, här kan du stanna och utvecklas.