Region Östergötland

Jobba på Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mjölby

Varje dag möter vi människor i livets alla skeden. Människor som på ett eller annat sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen.

Som medarbetare hos oss arbetar du i en varierande och lärande miljö - här kommer du att utvecklas i din yrkesroll, oavsett profession. Välkommen till en arbetsplats som präglas av en stark laganda – vi hjälper varandra om någon behöver vägledning eller råd samtidigt som vi har roligt tillsammans!

Det här är vi och så här jobbar vi tillsammans

Här möter du patienter som insjuknat eller försämrats i sitt psykiska mående. Patientgruppen omfattar alla mellan 18 och 65 år. Du möter många människor och därmed en bredd av diagnoser, som exempelvis ångest- och psykossjukdomar, neuropsykiatri, personlighetsproblematik, depressioner och bipolaritet. Oavsett profession så arbetar alla med alla patientgrupper.

Arbetssättet bygger på ett tydligt teamarbete där alla professioners kompetens tas till vara och där vår samlade kompetens och erfarenhet är kärnan för vårdens utformning. Vi arbetar med teambedömningar för att ge patienten individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag vilket innebär att vi hela tiden lär av varandra. Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi med bedömning, utredning, diagnostisering, behandling och rehabilitering. Vi har även ett mobilt team som arbetar med akutsjukvården vid hembesök.

Vi som samarbetar här är socionom, psykolog, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut, administratör, fysioterapeut och läkare. Vi har ett nära samarbete med olika aktörer och vårdgrannar för att kunna ge våra patienter en personcentrerad vård.

Från introduktion till kompetensutveckling

Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid såväl introduktion som vidareutbildning. Som nyanställd får du en introduktion som är anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.  Du får följa med varje yrkesgrupp för att få en bra bild av hela vårdkedjan. Du får också en mentor och uppföljningssamtal med närmsta chef.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en viktig del i det dagliga arbetet. Vi erbjuder tid för din egen fortbildning löpande utifrån vilka kompetenser verksamheten är i behov av. Det kan till exempel vara grundläggande psykoterapiutbildning, dialektisk beteendeterapi eller andra metoder som det finns välgrundad evidens för.

Kontakt

Anna Ahlenius, enhetschef
Anna.Ahlenius@regionostergotland.se
010-104 85 65

Denna webbplats