Region Östergötland

Jobba på Medicinsk strålningsfysik

Välkommen till en verksamhet i framkant, där utvecklingsfokus och samarbete är två starka drivkrafter. Här får du möjlighet att både utveckla och utvecklas i en spännande och lärande miljö som präglas av en mycket fin gemenskap.

För en strålsäker miljö i Region Östergötland

Medicinsk strålningsfysik har ett regionövergripande uppdrag och ansvarar för att utveckla regionens kliniska användning av joniserande och icke joniserande strålning. Medicinsk strålningsfysik arbetar främst inom strålbehandling, nuklearmedicin, röntgenfysik och magnetresonansfysik (MR) där vi är klinikernas expertstöd inom strål- och MR-säkerhet. Vi är bland annat delaktiga vid klinikernas optimeringsarbete så att strålningen används på ett optimalt sätt med hänsyn till det medicinska syftet. Vi ingår i beredskapskedjan inom regionen för radiologiska och nukleära (RN)-olyckor.

Den medicinska tekniken utvecklas kontinuerligt och vi är därmed en verksamhet under ständig utveckling. Forskning och utvecklingsarbete är högprioriterat och vi bedriver forskning inom medicinsk radiofysik inriktad på bland annat dosimetri vid radiologisk intervention, dosimetri inom strålbehandling, nuklearmedicin, MR av hjärna och lever samt strålskydd. Vi är även certifierade enligt ledningssystem för kvalitet ISO 9001,2015.

Detta är vi och så här arbetar vi tillsammans

Vi som jobbar här är legitimerade sjukhusfysiker, MR-fysiker och ingenjörer. Tillsammans är vi regionens experter på strålningsfysik och ansvarar för strålsäkerheten för patienter, personal, allmänhet och miljö inom Region Östergötland. Vi undervisar i strålsäkerhet och deltar i klinikernas upphandlingar av utrustning.

Arbetet sker i en utvecklingsfokuserad och lärande miljö där ingen dag är den andra lik. Vi jobbar självständigt, i team, där samarbete och engagemang värderas högt – samtidigt som vi har roligt tillsammans. Vi är tillräckligt stora för att alltid ha en kollega att bolla något med samtidigt som vi är tillräckligt små för att ha en bra gemenskap inom hela verksamheten, och gemensamma aktiviteter anordnas kontinuerligt.

Från introduktion till kompetensutveckling

Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet, och som sjukhusfysiker eller ingenjör deltar du dessutom i ett tvåårigt introduktionsprogram där du får en målbeskrivning med obligatoriska och valbara aktiviteter inom varje specialistområde, som exempelvis ledarskap, handledning och forskningsmetodik. Efter de första två åren finns möjlighet att påbörja en specialistutbildning som sjukhusfysiker eller civilingenjör.

Examensarbete, praktikplats och studiebesök

Studerande inom sjukhusfysik eller medicinsk teknik som söker praktikplats är välkomna att kontakta verksamhetschef Agnetha Gustafsson på telefon 010-103 81 16 eller e-post Agnetha.Gustafsson@regionostergotland.se .

Studiebesök på Medicinsk strålningsfysik samordnas av sjukhusfysiker Jonas Högberg, telefon 010-103 4005 eller e-post anna.olsson@regionostergotland.se.

Examensarbeten, projektarbeten och forskningsprojekt annonseras gemensamt med IMH, Avd. för Radiologiska vetenskaper. Vi är öppna för förslag, och diskuterar gärna idéer, kontakta i så fall Agnetha.

Kontaktuppgifter till personer inom verksamheten som kan besvara frågor från presumtiva medarbetare.

Verksamhetschef för Medicinsk strålningsfysik
Agnetha Gustafsson
Telefon: 010-103 81 16, 070-290 90 86
E-post: Agnetha.Gustafsson@regionostergotland.se