Region Östergötland

Jobba på Habiliteringen Motala

Vi bidrar vi till att underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar – allt för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, oavsett förutsättningar. Välkommen till en enhet där lösningsfokus, engagemang och laganda är starka drivkrafter. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Det här är vi och så jobbar vi tillsammans

Habiliteringsenheten ingår som verksamhet i Närsjukvården i västra Östergötland. Vi erbjuder specialiserad vård och stöd till barn och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning. Detta kan vara nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället.

Vi som arbetar här är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagoger, logopeder, sjuksköterskor, läkare, dietister, psykologer, kuratorer och administratörer. Vi är uppdelade i två team, ett barnteam 0-15 år och ett vuxenteam 15 år och uppåt. Oavsett yrke så följer vi ofta patienten under lång tid. Det innebär att vi kommer nära och skapar en relation till både patient och anhöriga. För att se varje individ i ett helhetsperspektiv arbetar vi i interprofessionella team med fokus på patientens tillgångar, förmåga, aktivitet och delaktighet. Då alla patienter har olika förutsättningar och sin unika situation är inget möte det andra likt. Arbetssättet bidrar till en lärande miljö med varierande och utvecklande arbetsuppgifter med mycket eget ansvar. 

Från introduktion till kompetensutveckling

Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet. För att bli en bra ”habiliterare” får du gå med varje yrkesgrupp för att få en bild av hela verksamheten. Du får också en mentor och uppföljningssamtal med närmsta chef.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi kompetensutvecklar oss själva och varandra. Vi har gemensamma yrkesträffar både lokalt och länsövergripande. Det finns möjlighet till individuell kompetensutveckling inom verksamhetens behov.

Kontakt

Eva-Lena Fredriksson
Enhetschef
Eva-Lena.Fredriksson@regionostergotland.se
0738-10 85 66