Region Östergötland

Jobba på Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, avdelning S102 Linköping

Som skötare eller sjuksköterska på avdelning S102 BUP får du arbeta med det viktigaste som finns, våra barn och ungdomar! Här har du en mycket viktig roll i omvårdnadsarbetet med de ungdomar som vistas på avdelningen, antingen akut eller under en utredningsperiod. På kliniken har vi en god arbetsmiljö, ett varmt och öppet arbetsklimat och högt i tak.

Det här är vi

På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedriver vi kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Vi driver öppen-, sluten- och mellanvård och har flera subspecialiserade enheter.
På avdelning S102 BUP finns sex vårdplatser och vårt upptagningsområde är hela Östergötland. Vi är ett positivt och engagerat gäng bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, socionom och psykolog som arbetar tillsammans i team.

Så här arbetar vi

Att arbeta på BUP innefattar en bred samverkan med anhöriga, myndigheter och vårdgrannar. Du har också verksamhetsutvecklande uppgifter kopplade till omvårdnadsarbetet. Vi arbetar med kontaktmannaskap för patienten och teamarbete i patientteam eller konferens, där även patient och föräldrar är delaktiga.
Personalen på avdelningen har tid för patienterna. Tillsammans med föräldrarna stöttar vi patienterna i det dagliga med exempelvis aktiviteter, skola, promenader och liknande. Tillsammans ansvarar vi för att vården håller hög kvalitet och utgår från den enskilda patientens behov.

Så här är det att jobba hos oss

Du trivs med att arbeta i en omväxlande miljö där den ena dagen inte är den andra lik och tycker om att tempot på dina arbetsdagar varierar. Du gillar en relationell arbetsmiljö där du får tid för patienten och kan göra skillnad.

Kontaktuppgifter

My Bergcrona, vårdenhetschef, 010-103 42 15 my.bergcrona@regionostergotland.se