Region Östergötland

Jobba med primärvård

Läkare möter patient

Vill du vara med och utveckla första linjens hälso- och sjukvård? Hos oss inom Primärvårdscentrum ges du som medarbetare möjlighet att göra karriär, prova nya arbetsuppgifter eller forska. Välkommen med din ansökan!

Primärvårdscentrum i Östergötland erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn och ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Merparten av våra medarbetare jobbar på någon av våra 33 regiondrivna vårdcentraler och fyra jourcentraler. För våra 359 000 listade patienter ska vårdcentralen vara det självklara förstahandsvalet vid behov av kontakt med sjukvården.

Därför ska du jobba hos oss

Inom Primärvårdscentrum arbetar vi självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården till patienterna. Genom ett tätt samarbete kan vi ge vård av hög kvalitet och samtidigt bidra till kompetensutveckling mellan kollegor.

Primärvården med allmänmedicin som kunskapsområde bygger på en unik kompetens, baserad på helhetssyn på människan. Tillgången på den kompetensen är nyckeln till framgångsrik hälso- och sjukvård, oavsett om du arbetar som sjuksköterska på en vårdcentral i innerstan eller som distriktsläkare på landsbygden.

Du som medarbetare ges möjlighet att bedriva förbättrings-, utvecklings- och forskningsarbete. Med olika insatser stöttar Primärvårdscentrum dig inför och under din forskarutbildning, likväl som under fortsatt forskning.

Väl genomtänkt kompetensutveckling

Som medarbetare på någon av våra vårdcentraler ges du möjlighet att lära och utveckla din kompetens i takt med att arbetsuppgifterna förändras. Ett nyckelbegrepp är då en väl genomtänkt kompetensutveckling som sker kontinuerligt för att dina kunskaper och färdigheter ska vara aktuella för den befattning du innehar.

Idag har vi ca 140 ST-läkare anställda i primärvårdscentrum varav runt 120 av dem jobbar på våra vårdcentraler och vi erbjuder cirka 25 ST-tjänster om året. Vårt mål är att varje år erbjuda minst 10 utbildningstjänster till Distriktssköterskeutbildningen.

Vi tar emot 102 Sjuksköterskestudenter och cirka 30 Distriktssköterskestudenter på VFU varje år. Vi erbjuder även praktikplats till elever från vårdadministratörs - och undersköterskeutbildningar.

Region Östergötland och Primärvårdscentrum satsar långsiktigt på utbildning och kompetensutveckling genom verksamheten vid Allmänmedicinskt utbildningscentrum som riktar sig till alla yrkeskategorier i Primärvården. Läs mer om Allmänmedicinskt utbildningscentrum. 

Syftet är att stimulera alla medarbetare att vårda sina kunskaper och stärka viljan att ständigt gå vidare i ett livslångt lärande.

Är du intresserad av att jobba hos oss på Primärvårdscentrum och Region Östergötland?