Region Östergötland

Jobba inom ekonomi i Region Östergötland


Vill du arbeta på en av Östergötlands största arbetsplatser för ekonomer?
Vi hanterar hela Region Östergötlands ekonomiprocess vad gäller redovisning och verksamhetsekonomi.

Vi hjälper Region Östergötlands verksamheter att ha kontroll genom att leverera god redovisning, ekonomiadministration, ledningsstöd och stöd för verksamhetsstyrning. Totalt är vi ungefär 125 personer, bland annat redovisningsekonomer, redovisningsassistenter, redovisningschefer, controllers, ekonomiansvariga, processledare, enhetschefer, ekonomichefer och ekonomistrateger.

Så här jobbar vi tillsammans

Arbetet präglas av lean-filosofi där fokus ligger på ständiga förbättringar för att utveckla standardiserade och resurseffektiva arbetsformer. Vårt ledarskap är coachande och vi arbetar i team som tar ansvar för arbetsresultat och kvalitet. Arbetet bedrivs i samverkan med Region Östergötlands produktionsenhets-, centrum- och verksamhetschefer samt givetvis våra medarbetare.

Så här är det att jobba hos oss

Funktionsområdet ekonomi erbjuder stora möjligheter till utveckling. Vi har ekonomtjänster för allt från nyexaminerade till seniora chefer och specialister. Vi strävar efter trivsamma arbetsplatser där du är trygg med dina arbetsuppgifter och vi erbjuder goda karriärmöjligheter och kompetensutveckling.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du har ett konsultativt förhållningssätt och vill vara med och skapa mervärde för vården, för våra chefer och för Region Östergötland..

Kontakt

Bild på Camilla Paananen

Camilla Paananen

Verksamhetschef, ekonomistrateg

010-103 70 72

070-621 96 50

e-post