Region Östergötland

Jobba på Medicinska och geriatriska akutkliniken

Tycker du om möten med människor och är intresserad av att få utvecklas i en lärande miljö som präglas av att se hela människan? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss på Medicinska och geriatriska akutkliniken. Vi arbetar i team som utgår från den enskilda patientens resurser. Nyfiken? Kontakta oss så berättar vi mer.

Det här är vi

Kliniken består av flera sektioner och arbete hos oss ger möjlighet till både specialisering och bredd inom den internmedicinska och geriatriska vården.
På MAVA avdelning B172 (medicinsk akutvårdsavdelning) vårdas patienter med ett brett spektrum av internmedicinska diagnoser. Avdelningen har fokus på akuta tillstånd och akut utredning.

På MIMA (medicinsk intermediärvårdsavdelning) vårdas patienter med större behov av medicinsk övervakning och behandling som exempelvis intensiv vätsketerapi och noninvasivt andningsstöd.

Avdelning B174 GAVA (geriatrisk akutvårdsavdelning) har inriktning mot akutgeriatrik, klinisk undervisning, rehabilitering och demens/konfusion. Arbetet sker i multiprofessionella team inom områdena medicinsk diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och social planering.

Klinikens vårdadministration har ett övergripande uppdrag för hela kliniken. Vi tar också emot studerande från Yrkeshögskolan.

Vi har också en klinisk undervisningsavdelning som är integrerad i de geriatriska slutenvårdsplatserna. 

Vi har 3 mottagningar. Koagulationsmottagningen bedriver utredning och behandling av patienter med tromboemboliska sjukdomar eller ökad blödningsbenägenhet. Här finns också en poliklinisk verksamhet med internmedicinskt återbesöksmottagning. Geriatriska mottagning är en öppenvårdsmottagning med inriktning mot patienter med minnesproblematik och Parkinsons sjukdom. Dessutom finns ett mobilt demensteam i samverkan med kommunen. Osteoporosmottagningen utreder och behandlar patienter med benskörhet och medfödda skelettsjukdomar. Mottagningen ansvarar för att genomföra bentäthetsmätningar åt hela regionen.

Vi vill bedriva en vård som är säker och vi strävar hela tiden efter att förbättra den. Vi strävar också efter att vara ett föredöme som utbildningsplats för olika kategorier av studerande från omvårdnadsprogrammet och vid Medicinska fakulteten, samt läkare under allmän- och specialiseringstjänstgöring

Så här jobbar vi tillsammans

På vårdavdelningen arbetar vi i olika vårdlag. Varje vårdlag består av sjuksköterska, undersköterska och läkare som tillsammans ansvarar för 5-8 patienter. Vi arbetar i nära anslutning till patientsalarna för att på bästa sätt kunna upprätthålla en trygg och säker, patientnära vård. Dagtid måndag-fredag har vi en samordnare som ansvarar för alla inkommande samtal och fördelar dessa vidare till berörd personal. Vi har en koordinator och bakjour som är operativa ledare i det dagliga arbetet kring patienterna. En vårdsamordnare arbetar måndag-fredag och har det övergripande ansvaret för behovsbedömningar inför hemgång Jourtid har vi alltid en medicinmellanjour att vända oss till vid frågor och funderingar.

Vi som arbetar på kliniken är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator, apotekare och vårdadministratörer. Tillsammans skapar vi team som är viktiga för de patienter som vårdas hos oss. Vårt mål är att patienterna ska få ett utmärkt omhändertagande, bot om det går och en så god hälsa som möjligt vid kronisk sjukdom.

Så här är det att jobba hos oss

Vi lägger stor tyngd vid att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Det sker bland annat genom en stimulerande och utvecklande, lärande arbetsmiljö, men också genom goda utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling. Här får du chansen att påverka din framtida utveckling och arbetsmiljö. Vi tar vara på den enskilda medarbetarens kompetens genom att uppmuntra delaktighet och vilja att driva verksamheten framåt genom förbättringsarbeten. På kliniken finns specialistsjuksköterskor som arbetar med olika specialuppdrag. De kan ge hjälp och stöd till teamet, med t.ex. prioriteringar och med aktuella rutiner. Det finns möjligheter att påverka sitt schema även om vi måste förhålla oss till att vi tjänstgör dygnets alla timmar.

Känner du att du vill vara med i vårt team så tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontaktuppgifter

Kristina Svensson, vårdenhetschef, MAVA, 010-103 81 22
E-post: Kristina.y.svensson@regionostergotland.se

Sigbritt Willers, vårdenhetschef, MAVA, 010-103 67 91
E-post: Sigbritt.willers@regionostergotland.se

Viktoria Thore, vårdenhetschef, GAVA, 010-103 44 73
E-post: viktoria.thore@regionostergotland.se


Daniel Forsby, vårdenhetschef, GAVA, 010-1038621
E-post: daniel.forsby@regionostergotland.se


Mats Lowén, läkarchef, MAVA, Medicinska och geriatriska akutkliniken
E-post: mats.lowen@regionostergotland.se


Katarina Nägga, läkarchef GAVA, Medicinska och geriatriska akutkliniken
E-post: Katarina.Nagga@regionostergotland.se