Region Östergötland

Jobba på Dagkirurgin i Linköping

Operation
Vill du ha en arbetsplats som du kan vara stolt över att tillhöra, som utmanar dig i att tänka nytt och låter dig få utvecklas inom ditt yrke? Trivs du i en miljö där allas lika värde är en självklarhet, där vi stöttar och bryr oss om varandra? Då hoppas vi att du vill bli en av oss!

Det här är vi

Dagkirurgin CKOC Linköping är en nystartad operationsenhet som i huvudsak bedriver dagkirurgi inom ortopedi, ryggkirurgi, gynekologi, kirurgi och urologi.

Vi opererar majoriteten av Östergötlands bröstcancerpatienter och har ett mångårigt lyckat samarbete med bröstenheten. Utöver dagkirurgiska patienter opererar vi till viss del inneliggande patienter. Efter några timmar på vår postoperativa avdelning transporteras patienten till avdelningen för fortsatta postoperativa kontroller.

Vi samarbetar med alla opererande enheter inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. Det är en nyckelfaktor i vårt arbete. Möjligheten att styra och påverka upplägg och fördelning tillsammans med våra samarbetspartners är stor. Dagkirurgin CKOC Linköping bedriver effektiv och kvalitativ vård tillsammans med patienten. Delaktighet bidrar till en ökad patientsäkerhet och nöjdare patienter.

Effektivt flöde med patienten i centrum

Vid dörrarna till dagkirurgin CKOC möts du alltid med värme och omtanke. Vår reception bemannas av en samordnare som möter upp patienter och anhöriga inför operation. Att arbeta över gränserna skapar ett effektivt flöde för patienten genom hela operationsprocessen.

Från receptionen kommer du med några korta steg till operationssalen. "Patienten i centrum" är det ledord som präglar bemötandet från operations- och anestesipersonalen. Det arbete vi utför på operationssalen ska inkludera patienten i teamet. Välinformerade patienter och anhöriga är viktigt för att vi ska nå framgång i vårt arbete.

Efter operationen är det nära till vår postoperativa avdelning. Där finns fem stora sängplatser med modern utrustning och en arbetsmodul med översikt över rummet. Med utarbetade rutiner som stöd och en god teamanda bedrivs postoperativ vård i toppklass. Vi strävar efter att optimera patientens förutsättningar för att hemgången ska ske säkert och med hög kvalitet.

Förberedelser, materialbeställning och godshantering sköts av resurser som rör sig mellan salarna, den postoperativa avdelningen och receptionen. En ständig närvaro ökar vår flexibilitet för att agera och stötta där det behövs.

Så här jobbar vi tillsammans

På dagkirurgin CKOC arbetar ett 15-tal medarbetare. Vi strävar efter att ha en flexibel arbetsgrupp som kan rotera mellan arbetet på operation, postoperativ avdelning och reception.

Vi arbetar tillsammans som ett team. Allas lika värde är en självklarhet och vi låter alla komma till tals. Vi respekterar allas olikheter och bryr oss om varandra, i medgång och i motgång.

Kontaktuppgifter

Kim Berg
Verksamhetschef
E-post: kim.berg@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 21 34