Region Östergötland

Jobba på Teknikförvaltning vårdsystem

Vill du jobba med teknik i framkant tillsammans med några av Sveriges och världens ledande leverantörer av IT-stöd för vårdverksamhet? Då är Teknikförvaltning Vårdsystem rätt för dig!

Vi arbetar med att förvalta och vidareutveckla tekniken bakom Region Östergötlands hälso- och sjukvård, för att bidra till effektivare vård och invånartjänster.

Våra kunder är vårdenheter inom Region Östergötland och vårt fokus ligger på journal- och specialistvårdsystem. Vi arbetar även inom området e-hälsa med tjänster som ska göra vården tillgänglig för invånare och patienter i hemmet, genom mobila lösningar.

Hos oss arbetar bland annat systemtekniker, uppdrags- och projektledare, förvaltningsledare IT och processledare.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi arbetar främst med förvaltning gentemot specifika vårdverksamheter. Uppdrag och projekt bedrivs efter Region Östergötlands projektmodell. Våra förvaltningsplaner styr innehållet i såväl förvaltningsarbetet som i uppdragen och projekten.

Så här är det att jobba hos oss

Som ny hos oss får du en introduktion med en utsedd mentor som hjälper dig att komma tillrätta så att du lära känna enhetens uppdrag och vår organisation. Vi värderar dina personliga egenskaper högt och bygger din kompetens gradvis över tid. Personlig utveckling är en naturlig del av ditt arbete och utvecklingsmöjligheterna är stora.

Du kan jobba som systemtekniker och specialisera dig inom ett område eller jobba vidare med ledarskap och jobba som Förvaltningsledare IT.

Du kan börja som uppdragsledare och efter det jobba vidare som projektledare, antingen inom förvaltningen eller på något av våra projektkontor i Region Östergötland.

Kontakt

Bild på Jörgen Sandström

Jörgen Sandström

Enhetschef Teknikförvaltning Vårdsystem

010-103 82 90

e-post