Region Östergötland

Jobba inom Rehab öst

Rehabövningar på gym

Inom Rehab öst finns en bredd i uppdragen och en stor samlad kompetens, vilket ger dig som medarbetare möjligheter att prova på olika områden och utvecklas i en lärande miljö. Vi strävar alltid mot ett öppet och tillitsfullt klimat där vi hjälps åt. Som ny medarbetare tillåts du att vara just ny med möjlighet att bygga upp en trygghet i din profession.

Rehab öst är en rehabiliteringsorganisation inom Närsjukvården i östra Östergötland. Vårt uppdrag är att ge invånarna en trygg, kvalitetssäker och likvärdig rehabilitering. Vi har verksamhet inom slutenvård, öppenvård och primärvård. Till oss kommer man om man behöver rehabilitering på grund av sjukdom, skada eller livsstilsrelaterade besvär.

För oss är det viktigt att utgå från en tydlig gemensam värdegrund med värderingar och normer som anger riktningen i vårt sätt att agera. Vårt mål är att rehabiliteringen ska ses som en naturlig och integrerad del i patientens vårdprocess och så långt det är möjligt grunda sig i evidens och beprövad erfarenhet. Patienter och närstående ska känna tillit till verksamheten och dess kompetens.

Så här jobbar vi tillsammans

På kliniken är vi cirka 130 medarbetare som jobbar tillsammans. Vi är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och chefer. Arbetet kan se olika ut beroende på området man arbetar inom; det kan ske individuellt, i team eller som en del i vårdteamet på vårdavdelning. Hos oss finns det möjlighet att följa patienten i hela vårdkedjan. Vi möter patienter i alla åldrar och med skador och sjukdomar från en rad olika diagnosområden, till exempel besvär från rörelseapparaten, neurologiska funktionshinder, psykisk ohälsa samt tal-, röst- och språksvårigheter.

För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs. Vi har ett öppet och tillitsfullt klimat, vi hjälps åt och lär av varandra och tillsammans tar vi ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och för att främja god hälsa. Att skapa en känsla av sammanhang med ett begripligt, meningsfullt och hanterbart uppdrag är viktigt för oss. Vår grund är att arbeta med frihet under ansvar.

Som ny hos oss

Varje medarbetare är en viktig medspelare för att vi ska ha en god vårdkvalitet och uppnå det allra bästa för våra patienter. För att våra medarbetare ska kunna utvecklas är det centralt för oss att ta tillvara och stärka alla medarbetares kompetens. Då kan vi ge patienterna största möjliga nytta och medarbetarna kan vara en bra resurs för sina kollegor.

Genom vår breda verksamhet finns det möjlighet för dig att se och lära flera olika verksamhetsdelar och du kan välja olika områden att fördjupa dig inom. Vi erbjuder dig introduktion baserad på dina kunskaper och behov samt de områden du ska arbeta inom. För oss är det viktigt att du känner trygghet i din yrkesroll.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur det är att jobba hos oss? Läs intervjuerna med några av våra medarbetare nedan. Du kan även kontakta oss så berättar vi gärna mer. På sidan hittar du kontaktpersoner för respektive område.

Medarbetare på Rehab öst

Medarbetare berättar - Rehab öst

Träffa några av våra medarbetare och läs om hur de tycker det är att jobba hos. Du får träffa en arbetsterapeut, en kurator

 

Kontakt

Bild på Hanna Hillestrand

Hanna Hillestrand

tf verksamhetschef

010- 104 43 82

e-post

Bild på Annelie Eriksson

Annelie Eriksson

vårdenhetschef Neurorehab

010-104 38 91

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Cornelia Case

Cornelia Case

vårdenhetschef Logopedmottagningen

010-104 37 71

e-post

Bild på Anna Käcker

Anna Käcker

vårdenhetschef Arbetsterapin Norrköping

010-104 37 69

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Pernilla Lundqvist

Pernilla Lundqvist

vårdenhetschef Rehab slutenvård

010-104 38 32

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Malin Zimmerman

Malin Zimmerman

vårdenhetschef Sjukgymnastiken Norrköping

010-104 43 18

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

1177.se