Region Östergötland

Jobba på Ortopediska kliniken i Linköping

Vill du ha varierande och stimulerande arbetsuppgifter? Är du positiv och engagerad? Då tror vi att Ortopedavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping kan vara rätt plats för dig.

Ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping är en del av centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) inom Region Östergötland. Kliniken består av vårdavdelning med klinisk undervisningsavdelning, mottagning och rehabenhet där både akuta och planerade ortopediska patienter behandlas. Förutom basortopedi har kliniken ett uppdrag att handlägga patienter från hela Sydöstra sjukvårdsregionen inom barnortopedi, övre extremitetskirurgi, nedre extremitetskirurgi, ryggkirurgi samt tumörkirurgi. Vi är en stor klinik med många engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans i tvärprofessionella team.

Så här jobbar vi tillsammans

På avdelningen har vi en stationerad avdelningsansvarig läkare med lång medicinsk erfarenhet och även erfarna specialistsjuksköterskor vilka finns som stöd och bollplank vid mer komplexa patientfall. Kliniken har en stor rehabenhet med arbetsterapeuter och fysioterapeuter som dagligen arbetar i teamen på avdelningen. När behov finns kan teamet även samverka med kurator och dietist. Runt dig finns också viktiga funktioner såsom apotekare, koordinator och servicevärdar. Tillsammans skapar vi det team som är så viktigt för att vi ska kunna bedriva den bästa vården för våra patienter.

Så här är vår arbetsmiljö

Vi månar om att ha en positiv arbetsmiljö och värdesätter ett öppet och nyfiket klimat där vi alla hjälps åt där det behövs. Avdelning 30 och 31 är förlagda i moderna och fräscha lokaler som ger en lugn och trygg miljö för våra patienter. Vi använder ett digitalt hjälpmedel, Nova board, i det dagliga arbetet. Vården på våra ortopediska avdelningar ska präglas av arbetsglädje, kvalitet och omtanke.

Jobba och utvecklas tillsammans med oss

Medarbetarna på avdelningen har olika ansvarsområden, som exempelvis HLR, läkemedel eller avvikelsehantering i avvikelsesystemet Synergi. Några har ett extra ansvar som handledare på vår kliniska undervisningsavdelning (KUA) och andra har sektionsansvar ihop med rehab och läkare.

Vi jobbar också aktivt med mentorskap och introduktionsprogram för att våra medarbetare ska få en bra introduktion och stöd under sin första tid på avdelningen. Introduktionsprogrammet innebär att du går bredvid en handledare, för sjuksköterskor fem veckor och undersköterskor tre veckor, innan du själv jobbar kliniskt på avdelningen. Efter inskolningen tilldelas du en mentor som du har uppföljningar med. Alla nyutexaminerade sjuksköterskor deltar i ett fördjupat introduktionsprogram under första året, ett kliniskt basår. För att ta hand om våra patienter på bästa sätt erbjuder vi löpande intern kompetensutveckling och delaktighet i utvecklingsarbete samt möjligheten att studera till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Hos oss är arbete med förbättring naturligt och viktigt, vi strävar efter en ständig utveckling av vår vård och våra arbetssätt.

Avdelningen står inför en spännande utvecklingsfas där vi, när vi är redo, kommer utöka vår verksamhet samt ytterligare fokusera på att skapa tydliga rutiner för att säkerställa en patientsäker vård. Häng med på vår resa!


Kontaktuppgifter
Thim Hageström, vårdenhetschef
010-103 61 63