Region Östergötland

Jobba på Operationsavdelningen i Norrköping


Är du intresserad av att arbeta med anestesi- och operationssjukvård där patienten alltid står i fokus? Vi söker dig som vill bli en del av ett tvärprofessionellt team runt patienten där allas kompetens tillvaratas?

Det här är vi

Operationsavdelningen tillhör anestesi-och intensivvårdskliniken på Vrinnevisjukhuset. På kliniken arbetar anestesiologer, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Tillsammans är vi drygt100 medarbetare. Vi bedriver högteknologisk och avancerad operationssjukvård inom kirurgi, urologi, gynekologi, obstetrik och ortopedi. Vi har både planerad och akut verksamhet, för vuxna och barn. I nära anslutning till operation finns en uppvakningsavdelning som ger pre- och postoperativ vård till både polikliniska och inneliggande patienter.

Så här jobbar vi tillsammans

Hos oss arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården till våra patienter. Vi är en stabil arbetsgrupp med både erfarna och nya medarbetare som tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö med patienten i fokus.

Hos oss har vi inga sektioner, så variationen på patienter och operationer gör att ingen dag är den andra lik. Vi arbetar i ett avgränsat arbetsområde med en patient i taget och du har en betydelsefull roll tillsammans med dina kollegor i teamet på operationssalen.

Alla yrkeskategorier har goda möjligheter till vidareutveckling. Vi erbjuder Post Graduate-utbildning för våra specialistsjuksköterskor, specialistutbildning inom intensivvård för grundutbildade sjuksköterskor samt möjlighet till specialistutbildning för undersköterskor. Det finns goda forskningsmöjligheter för den som är intresserad.

Vi erbjuder ett individanpassat introduktionsprogram, schemalagda utbildningsdagar, simuleringsövningar och regelbunden fortbildning. Du har möjlighet att påverka ditt schema, men verksamheten pågår dygnets alla timmar. Tyngdpunkten ligger dock under dagtid, när vi bedriver planerad verksamhet.

Så här är det att jobba hos oss

Arbetet på operation är utmanande och ibland krävande. Men framför allt är det viktigt och meningsfullt. Det krävs att du tar egna initiativ, men vi har en platt hierarki och alla hjälps åt. Alla medarbetare är en viktig del i ett team hos oss.

Vi bedriver avancerad vård som ställer stora krav på kunskap inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

Dagtid har vi hand om traumasökare och är tillgängliga vid medicinska larm. Vi utför vissa uppgifter runt om på sjukhuset.

För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar när ingen dag är den andra lik. Du har förmåga att planera och snabbt prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Om du är intresserad av teknologi och den senaste utvecklingen inom anestesi- eller operationssjukvård finns det spännande möjligheter.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska.

Hos oss kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesi eller operation med bibehållen grundlön.

Om du är grundutbildad sjuksköterska och vill vidareutbilda dig inom någon av våra inriktningar i framtiden, men inte har bestämt dig än, så är du varmt välkommen att söka traineetjänst hos oss. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter

Johnas Aronsson, Vårdenhetschef
Telefon: 010-104 21 01
E-post: johnas.aronsson@regionostergotland.se

Mikael Lennstam Sultan,Vårdenhetschef
Telefon: 010-1042086
E-post: Mikael.Lennstam.Sultan@regionostergotland.se

Mattias Tågsjö, Vårdenhetschef
Telefon: 010-1042220
E-post: mattias.tagsjo@regionostergotland.se