Region Östergötland

Jobba på Neurologiska kliniken i Linköping

Neurologiska kliniken

Neurologiska kliniken är en arbetsplats där medarbetare med olika professionella bakgrunder arbetar tillsammans för att ge patienter högkvalitativ vård i en lärande, inspirerande och glädjefull miljö.

Det här är vi

Neurologiska kliniken består av vårdavdelning B181, neuromottagningen samt ett neuromuskulärt laboratorium. På kliniken utreds, behandlas och rehabiliteras personer med sjukdomar och skador i det centrala eller perifera nervsystemet.

Verksamheten består av sex sektioner (rörelserubbningar, neuroinflammationer, epilepsi, neuromuskulära sjukdomar, stroke samt allmän neurologi) där stroke, epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom är några av de vanligaste diagnoserna.

Avdelning B181 består av tre vårdlag, där två är inriktade mot strokevård och ett mot övriga neurologiska sjukdomar. Neurologiska observationsavdelningen (NOA) är en del av avdelningen där patienter med särskilt övervakningsbehov övervakas och behandlas under det mest akuta skedet.

Förutom slutenvård finns en betydande poliklinisk verksamhet med besök hos läkare, specialistsköterskor, kurator, neuropsykolog, fysioterapeuter med flera. På neuromottagningen finns även en behandlingsmottagning som ger olika infusionsbehandlingar vid framför allt neuroinflammatoriska sjukdomar.

Neurologiska klinikens vision är att ge högkvalitativ vård genom trygghet, utveckling och hållbarhet.

Trygghet för oss innebär inte bara att våra patienter ska känna sig trygga i att vård ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, utan också att medarbetare inom kliniken upplever att de får tillräckligt med stöd i beslut och handling. Vi vet att våra medarbetares kunskaper och engagemang är vår viktigaste resurs i arbetet att ge god hälso- och sjukvård. Därför vill vi skapa goda förutsättningar för personliga utveckling samtidigt som de kunskaper och erfarenheter som finns används till att skapa en hållbar och framåtsträvande organisation som kommer fortsätta att ge högkvalitativ vård över tid.

Så här jobbar vi tillsammans

På neurologiska kliniken arbetar flera professioner i nära samverkan inom såväl öppen- som slutenvården. Teamen består av läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut, undersköterska, logoped, dietist, vårdadministratör samt neuropsykolog. De träffas dagligen för patientdiskussioner på avdelningen, så kallad teamrond. Det kontinuerliga samarbetet mellan de olika professionerna ger en helhetssyn på våra patienter, som ibland har komplexa vårdbehov.

På avdelning B181 finns särskilt utsedda koordinatorer och vårdsamordnare som arbetar varje vardag och sköter patientlogistik och kontakter med till exempel kommunal vård och omsorg. Det gör att patientflöden effektiviseras och medarbetare som arbetar vårdnära kan lägga mer tid nära patienten.

Så här är det att jobba hos oss

Personer med neurologiska sjukdomar har inte sällan komplexa behov med krav på avancerade vård- och rehabiliteringsinsatser. Den höga personaltätheten och närheten till kompetens från olika yrkeskategorier ger, förutom en högkvalitativ vård, stora möjligheter till personlig utveckling. För att passa in i vår arbetsgrupp behöver du därför vara en lagspelare som vill lära dig nya saker och inte drar dig för att bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Vården som bedrivs är både av akut och icke akut karaktär. Du möter bland annat strokepatienter i akutskede, patienter med epilepsi som i utredningssyfte avbryter sin antiepileptiska medicinering i flera dygn under videoinspelning samt patienter med rörelserubbningar som behöver inneliggande dosjustering av läkemedel.

Är du intresserad av att lära dig mer om neurologiska sjukdomar? Vill du utvecklas i din roll som vårdgivare i nära samarbete med ett stort team av medarbetare? Vill du som sjuksköterska ha goda karriärmöjligheter med betald specialistutbildning och en karriärtrappa till ledningssjuksköterska? Eller vill du som snart är färdig sjuksköterska få en mjukstart in i arbetslivet genom en tjänst som sjuksköterskeassistent?

 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef:
Fredrik Lundin  010-103 44 15
 

Vårdenhetschefer avdelning B181 

Emma Berglund010-103 70 85
Pernilla Nordenryd, 010-103 12 34
Cia Pettersson, 010-103 93 47
 

Vårdenhetschef mottagning

Wiktoria Jakobsson 010-103 27 77

Enhetschef läkare
Avan Sabir Rashid 010-103 22 81