Region Östergötland

Jobba på Neo-IVA i Linköping

Vill du bli en del av ett professionellt och målmedvetet team som arbetar med högspecialiserad intensivvård i teknikens, medicinens och omvårdnadens framkant? Ett team utan hierarkier. Ett team med ett gemensamt mål. Att hjälpa de allra minsta och sköraste patienterna att överleva.

Neonatal-IVA, vid H.K.H Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus i Linköping är en av sex neonatala intensivvårdsenheter i landet, vi tar emot patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen. Här får för tidigt födda barn, och fullgångna barn som är sjuka vid födseln, avancerad intensivvård. Vi är den sjunde neonatalavdelningen i världen, och den första i Sverige, att bli kvalitetscertifierad enligt NIDCAP – en omvårdnadsmodell där barnet och familjen står i centrum.

På Neonatal-IVA hamnar du med andra ord på en avdelning med hög spetskompetens och stort fokus på barn och familj. Vi arbetar tvärprofessionellt med verksamhetsutveckling och det finns stora möjligheter att vidareutveckla sig. Många av våra medarbetare har särskilda ansvarsområden och flera forskar parallellt med arbetet på avdelningen.

Vi använder oss av poängmodell, som ger dig mer betalt på obekväm arbetstid och det finns möjlighet att gå specialistutbildning med full ersättning. Oavsett vilken yrkeskategori du tillhör kan du räkna med att din kompetens tas på allvar och att din röst blir hörd.

Vi lägger stor vikt vid att du ska få en trygg start med lång inskolning och mycket teoretisk utbildning. Region Östergötland satsar på neonatalvård och hos oss blir du en viktig person i det fortsatta arbetet.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Intensivvård (IVA) med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök utbildningstjänst inom IVA >>>

Kontaktperson / rekryteringsansvarig:

Frida Karlsson
Frida.el.karlsson@regionostergotland.se