Region Östergötland

Jobba på Vårdcentrum Finspång

Vill du jobba i en verksamhet med lång tradition av nära samarbete mellan slutenvård och primärvård? En verksamhet som är ett nationellt föredöme när det gäller nära vård. Välkommen till oss på Vårdcentrum Finspång.

Det här är vi

Vårdcentrum Finspång består av både primärvård och sjukhusvård i samma organisation. De tre verksamheterna är Vårdcentralen Finspång, Närvårdskliniken och Rehab Finspång Vi erbjuder en mycket bred kompetens, för en trygg och säker hälso- och sjukvård med hög kvalitet.

Vårdcentralen Finspång har drygt 21 000 listade patienter. Vårdcentralen är integrerad med en jourmottagning som är öppen 8-21 alla vardagar och 10–19 alla helger och röda dagar.

Rehab Finspång arbetar mot såväl primärvård, specialiserad vård som slutenvård. Rehab består av arbetsterapi, fysioterapi, logopedi och neurorehab.

Närvårdskliniken består av två vårdavdelningar, en allmän vårdavdelning för medicinsk, geriatrisk, ortopedisk och kirurgisk eftervård samt en avdelning för intensivrehabilitering, en LAH-verksamhet, en gemensam nattorganisation, en barn- och ungdomsmottagning, specialistmottagningar med läkare och sjuksköterskor.

Så här jobbar vi tillsammans

Hos oss arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården för våra patienter. Genom ett tätt samarbete kan vi ge vård av hög kvalitet och samtidigt bidra till kompetensutveckling mellan kollegor.

Som medarbetare är du vår främsta styrka och vi jobbar ständigt tillsammans för att skapa en arbetsmiljö där vi har goda förutsättningar att må bra, trivas och göra ett bra jobb.

Vi arbetar med att utveckla

ett integrerat och öppet förhållningssätt, god samverkan – internt och externt, effektivt utnyttjande av resurser och kompetens, hög kunskapsnivå hos medarbetarna och ständiga förbättringar.

Så här är det att jobba hos oss

Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, vi möter dagligen patienter som har behov av olika typer av vård. Vi visar respekt och omtanke mot både patienter och kollegor och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Nära samarbete och en öppenhet i diskussioner ger rätt förutsättningar för att lära av varandra och utvecklas. Alla medarbetare är delaktiga i utvecklingsarbetet och i våra ständiga förbättringar. Det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en god vård och en stimulerande arbetsmiljö.

Vår förväntan är att alla tar ansvar för sitt arbete och för att utveckla sig själv och sin arbetsplats. Alla nya medarbetare får en ordentlig introduktion för att kunna ge god kvalitet i sitt arbete.

Kontaktuppgifter

Låter det spännande? Välkommen att höra av dig för mer information.

Tomas Gilliot, vårdenhetschef Rehab Finspång
Telefon: 010 104 2581
E-post: Tomas.Gilliot@regionostergotland.se

Johanna von Schéele, vårdenhetschef VC Finspång
Telefon: 010-104 0016
E-post: Johanna.von.Scheele@regionostergotland.se

Erika Thorsell, vårdenhetschef Närsjukvårdskliniken
Telefon: 010 104 2510
E-post: Erika.Thorsell@regionostergotland.se

Karin Johansson, vårdenhetschef Närvårdskliniken
Telefon: 010-104 42 60
E-post: Karin.MA.Johansson@regionostergotland.se