Region Östergötland

Jobba på Medicinkliniken, avdelning 3 i Norrköping

Välkommen till medicinkliniken! En stor verksamhet med många spännande delar. Här får du utvecklas och medverka till en arbetsmiljö som skapar trivsel!

Det här är vi

Avdelning 3 är en av två vårdavdelningar inom Vrinnevisjukhusets medicinklinik. Vi har en utmanande och intressant specialitetsinriktning mot lung- och njurmedicin, mag-tarmsjukdomar och hematologi. 

Avdelningen har 21 vårdplatser. På avdelningen arbetar cirka 30 sjuksköterskor, 40 undersköterskor och ett stort läkarlag. Vi har också arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist knutna till oss. Andra kompetenser kan kopplas på när behov uppstår. Vår verksamhet innehåller många typer av patientkategorier, och vi möter alltifrån akut sjuka till kroniker och palliativa patienter.

Att arbeta på avdelning 3 innebär att du kommer att fördjupa ditt kunnande kring de specialitetsinriktningar som är unika för avdelningen. Du kommer att samla på dig förutsättningar för att bidra till professionell vård, kompetent omhändertagande och behandling.

Så här jobbar vi tillsammans

Arbetet bedrivs i team med utgångspunkt och bas i patientnära vård. Vi arbetar i team om en sjuksköterska och två undersköterskor, som tillsammans med läkare ansvarar för 6-7 patienter.

Utanför teamet finns en rad stödfunktioner. Vårdplaneringen görs av sociala samordnare, som är undersköterskor som specialiserat sig för denna uppgift. Expeditionsarbetet sköts också av undersköterskor som hanterar strömmen av inkommande ärenden via telefon i första hand. Vi använder oss av apotekets tjänst som fyller på och fördelar läkemedel samt ser till att läkemedel finns i läkemedelsrummet. Dessutom köper vi in kökstjänst för att omvårdnadspersonalen ska finnas hos patienterna.

Palliativt kompetenscentrum har ronder hos oss en gång i veckan för att stötta oss i vården av våra palliativa patienter.

Så här är det att jobba hos oss

Du kommer tveklöst att utvecklas som medarbetare om du antar utmaningen att arbeta hos oss på avdelning 3. Du kommer att vara en viktig del i vårt medicinska kompetensområde där vi behöver motiverade medarbetare. Över tid är en rotation inom kliniken möjlig för den som vill vidga sina vyer. Vi har personal som roterar till medicinklinikens mottagningar såväl som inom slutenvården.

Ledord för avdelning 3 är patientsäker vård och trivsel på jobbet. Är du undersköterska eller sjuksköterska med reflekterande ögon och lust att bidra till ett trivsamt arbetsklimat är du mer än välkommen till oss. Hos oss är det viktigt att vi har högt i tak och bryr oss om varandra. Vi jobbar med lärande miljöer och du behöver inte vara proffs när du börjar, men mottaglig och öppen för att bli en resurs i en viktig verksamhet på sjukhuset.

Välkommen till oss!

Kontakt

Om du är nyfiken på oss är du välkommen att höra av dig till:

Vårdenhetschef Alexandra Ringius Hård, 0724-51 70 33
E-post: Alexandra.ringius.hard@regionostergotland.se

Vårdenhetschef Sylvia Gabrielsson, 0727-281306
E-post: Sylvia.gabrielsson@regionostergotland.se

Fackliga företrädare
Vårdförbundet:
Denise Lekander, 010-1043103
Elisabeth Rosenlund, 010-1043103

Kommunal:
Ann Charlotte Roos, 010-104 31 03
Yvette Nilsson, 010-1043103