Region Östergötland

Jobba på avdelning 14 MAVA/MOA i Motala

Välkommen till en arbetsplats där du får bred internmedicinsk kompetens – vi är säkra på att du kommer att trivas hos oss!

Det här är vi

Avdelning 14 MAVA på medicinska specialistkliniken i Motala består av två vårdlag. Ett MAVA-vårdlag och ett MOA-vårdlag. Här jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, farmaceuter, avdelningsassistenter samt vårdadministratörer. På MAVA tar vi framför allt hand om patienter med infektioner och lungsjukdom, främst KOL. Men även personer med endokrina sjukdomar, magtarm- samt hematologiska sjukdomar vårdas här. Andra vanliga diagnoser är hjärtsvikt och tromboembolisk sjukdom, som exempelvis lungemboli. Under pandemin har vi delvis fått ställa om till en pandemiavdelning. Vi har fått erfarenhet och kunskap om denna vård. 

På MOA finns patienter som kräver mera övervakning och en högre vårdnivå än en vanlig medicinsk vårdavdelning kan erbjuda. Avdelningen har telemetri, vi sköter Bilevel-behandling och vi analyserar våra egna artärblodgaser. Alla sjuksköterskor som vill får utbildning och delegation i artärgas-tagning. Avdelningens mål är att, genom hög kompetens och positiv anda, uppnå bästa möjliga vård, god omvårdnad, goda medicinska resultat samt en god arbets- och utbildningsmiljö. Är man nyutbildad som sjuksköterska börjar man på MAVA för att efter en tid om man är mogen och vill ta steget att även arbeta på MOA. 

Så här är det att jobba hos oss

På MAVA är det bra stämning och vi skapar en god gemenskap, bland annat genom planerade aktiviteter vid sidan av arbetet. Vi har roligt tillsammans och vi har ett öppet klimat. Delaktighet är viktigt, liksom utbildning och fortbildning. Ansvarsområden är fördelade mellan medarbetarna. För sjuksköterskor och undersköterskor har vi en modell för arbetstidsförkortning, så kallad 90-10. Det innebär att man arbetar 90 procent men får 100 procent i lön, genom att vara flexibel med sina arbetstider. Vi jobbar även med individuella scheman.

Så här jobbar vi tillsammans

I varje vårdlag finns en underläkare, en sjuksköterska samt två-tre undersköterskor. Dessutom finns en överläkare som ansvarar för hela avdelningen. På enheten finns även fysioterapeut och arbetsterapeut närvarande varje dag, samt dietist och kurator vid behov. Teamarbete är viktigt på MAVA. Ronden är effektiv och har alltid överläkarnärvaro för snabba beslut och planering. Tempot och belastningen är stundtals hög, men våra medarbetare trivs och utvecklas i sin yrkesroll.

Kontaktuppgifter

Magnus Käck, Vårdenhetschef avd 14 MAVA/MOA, tel 072-463 83 45
e-post: Magnus.Kack@regionostergotland.se