Region Östergötland

Jobba på Mag-tarmmedicinska kliniken

Mag och tarm

Tycker du om möten med människor och är intresserad av att få utvecklas i en lärande miljö?  Då tror vi att du kommer att trivas hos oss på mag-tarmmedicinska kliniken. Vi arbetar i team som utgår från den enskilda patientens och personens resurser. Har vi väckt din nyfikenhet? Om du vill veta mer så är du välkommen för att besöka oss under en dag.

Det här är vi

Kliniken består av en vårdavdelning med totalt 18 vårdplatser, där endokrinkliniken ansvarar för sex vårdplatser. Mag-tarmmedicinska kliniken ansvarar för sex vårdplatser, sex platser för kirurgisk vård, en dagvårdsenhet med tre platser, öppenvårdsmottagning, en endoskopienhet samt bäckenfunktionsenhet. Vi har ett regionansvar för patienter i sydöstra sjukvårdsregionen, som har närmare en miljon invånare. En viktig del av vår verksamhet är deltagande i läkar- och sjuksköterskeutbildningen samt vidareutbildning av ST-läkare. Kliniken har en omfattande forskningsverksamhet inom vår specialitet och har hög akademisk kompetens för forskarhandledning.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi som arbetar på kliniken är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, sjukgymnaster, kuratorer och vårdadministratörer. Tillsammans skapar vi team som är viktiga för de patienter som vårdas hos oss. Vårt mål är att patienterna ska få ett utmärkt omhändertagande, bli botade om det går och en så god hälsa som möjligt vid kronisk sjukdom.

Du kommer att arbeta med patienter som har sjukdomar i matsmältningsorganen, endokrina sjukdomar eller diabetes. På vår vårdavdelning B194 vårdas dessutom patienter med allmänna internmedicinska åkommor. De olika enheterna inom kliniken, ger dig möjlighet att få en bred kompetens för våra specifika sjukdomsområden och följa patientens väg genom vårdkedjan.

På vårdavdelningen har vi ett kirurgiskt femdygns vårdlag med sex vårdplatser. På detta kirurgiska vårdlag tar vi hand om patienter som behöver åtgärdas kirurgiskt på grund av sin IBD, eller som behöver genomgå behandling av sin leversjukdom. Här jobbar läkare från kirurgen tillsammans med vårt team av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut och dietist. Den kontinuitet som vi kan erbjuda våra patienter tack vare vår kirurgiska kompetens, ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession, både ur ett medicinskt och kirurgiskt perspektiv.

Avdelningen har också en dagvårdsverksamhet dit patienterna kommer för behandling under en dag eller några timmar. Våra sjuksköterskor ansvarar för vården tillsammans med undersköterska och läkare. Arbetsuppgifterna på dagvården är omväxlande och består av blodprovstagning, ge läkemedelsinfusioner och övervaka patienterna efter olika undersökningar och behandlingar.

På mag-tarmmedicinska mottagningen följs patienter med olika kroniska sjukdomar. De största patientgrupperna är inflammatorisk tarmsjukdom: (IBD: Crohns sjukdom och ulcerös colit), celiaki och kronisk leversjukdom, (primär biliär cholangit och primär skleroserande cholangit) samt levertransplanterade.

Till vår mottagning kommer också de patienter på remiss från primärvården som inte primärt skickas på endoskopisk undersökning.

På endoskopienheten utförs akuta och planerade gastro- och koloskopier på polikliniska och inneliggande patienter. Det  görs diagnostiska undersökningar med provtagning, borttagning av polyper, ligering av varicer samt dilateringar. Alla 60-åringar erbjuds screening för tjock- och ändtarmscancer. Screeningen kommer successivt att öka till att omfatta personer mellan 60 och 74 år.

Bäckenfunktionsenheten är en multidisciplinär enhet som tar hand om patienter med komplexa funktionella rubbningar i magtarmkanalen. Bäckenfunktionsenheten är specialiserad på utredning och behandling av tarm- och bäckenfunktionsproblem såsom fekal inkontinens, svår förstoppning och IBS.

Så här är det att jobba hos oss

Vi lägger stor tyngd vid att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Det sker bland annat genom en stimulerande och utvecklande, lärande arbetsmiljö, men också genom goda utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling. Här får du chansen att påverka din framtida utveckling och arbetsmiljö. Vi tar vara på den enskilda medarbetarens kompetens genom att uppmuntra delaktighet och vilja att driva verksamheten framåt. Mag-tarmmedicinska kliniken befinner sig i en stabil fas med en blandning av både nya och erfarna medarbetare.

De som har arbetat lång tid på kliniken välkomnar nya medarbetare och vill gärna dela med sig av sin kunskap.

Vi räknar med att du är drivande och är positiv till förbättringsarbete, personlig utveckling och till den förändring som avdelningen befinner sig i. Du ska även värna om hög säkerhet runt patienten och följa de riktlinjer som finns inom patientsäkerhetsområdet.

Känner du att du vill vara med i vårt team så tveka inte att ta en kontakt.

Kontaktuppgifter

Avd B194 samt dagvården: 

Malin Hammar Henriksson
tele: 010-103 37 57, e-post: Malin.Hammar.Henriksson@regionostergotland.se 

Jeanette Wemmert
tele: 010-103 47 78, e-post: Jeanette.wemmert@regionostergotland.se

Mag-tarmmedicinska mottagningen samt Bäckenfunktionsenheten:

Katarina Pihl Lesnovska
tele: 010-103 81 33, e-post: Katarina.pihl.lesnovska@regionostergotland.se

Endoskopienheten:

Karin Schröder Jakobsson
tele: 010-103 47 17, e-post: Karin.schroder.jakobsson@regionostergotland.se

Medarbetare på Mag-tarmmedicinska kliniken

Medarbetare berättar

Ann-Sofie Vikholm, sjuksköterska och Camilla Haag, undersköterska, berättar om hur det är att arbeta på Mag-tarmmedicinska kliniken