Region Östergötland

Jobba på Lungmedicinska kliniken i Linköping

Tycker du om möten med människor? Vill du vara med och erbjuda våra patienter en god och evidensbaserad vård? Vill du utvecklas i din yrkesroll i en lärande organisation? På lungmedicinska kliniken är de viktigaste resurserna kompetenta och delaktiga medarbetare som trivs på jobbet.

Det här är vi

Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård. Kliniken består av en omfattande mottagningsverksamhet, där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, vårdadministratörer, fysioterapeuter, kuratorer och dietist arbetar tillsammans för patienternas bästa. Öppenvården består av flera olika enheter, vilka alla utreder och behandlar lungmedicinska sjukdomar.

Vi tar emot patienter från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län, och vi bedriver både planerad och akut sjukvård. På kliniken är de vanligaste diagnoserna KOL, lunginfektioner, lungcancer och interstitiella lungsjukdomar. Vi samarbetar regionalt, med motsvarande enheter i sydöstra sjukvårdsregionen, samt lokalt med thoraxkirurgiska kliniken, onkologiska kliniken, LAH och medicinsk teknik med flera.

Så här arbetar vi tillsammans

Vi som arbetar på kliniken är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, fysioterapeuter, kuratorer och vårdadministratörer. Tillsammans skapar vi team som är viktiga för de patienter som vårdas hos oss. Vi har ett tätt samarbete mellan cancer- och lungsjukvårdsenheten (där lungmedicinska slutenvården bedrivs) och mottagningens olika enheter. Vårt mål är att ge vård med hög kvalitet och vi strävar efter att ge en professionell omvårdnad där vi ser till personens resurser och behov.

Så här är det att arbeta hos oss

Arbetet på lungmedicinska kliniken är omväxlande, utmanande och ger stora möjligheter till utveckling och ansvar. Vi använder mycket medicinsk-teknisk utrustning och vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Det sker bland annat genom en stimulerande och lärande arbetsmiljö, men också genom goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. För att ta tillvara enskilda medarbetares kompetens, uppmuntrar vi delaktighet och vilja att driva verksamheten framåt genom förbättringsarbeten.
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Helena Engström, verksamhetschef
Telefon: 010-103 96 70
E-post: helena.engstrom@regionostergotland.se

Ann Sandström Sjöberg, vårdenhetschef mottagningen
Telefon: 010-103 66 52
E-post: ann.sandstrom.sjoberg@regionostergotland.se

Anna Gransö, enhetschef sekretariatet
Telefon: 010-103 83 35
E-post: anna.granso@regionostergotland.se