Region Östergötland

Jobba på Kvinnokliniken i Linköping

Kvinnokliniken

Vill du jobba tillsammans med oss för kvinnors allra bästa hälsa? Då är Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping någonting för dig!

Det här är vi

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, i samarbete med Lasarettet i Motala, arbetar med alla verksamhetsgrenar inom kvinnosjukvården; alla former av gynekologisk öppen- och slutenvård med profilering mot högspecialiserad vård, cancerkirurgi, infertilitetsbehandlingar samt all typ av obstetrik, förlossnings- och BB-vård.

Mödrahälsovård som innefattar vård i samband med graviditet, preventivmedelsmottagning, och gynekologisk cellprovskontroll är också organiserad inom kliniken och bedrivs på flera vårdcentraler i länet.

Kvinnokliniken har cirka 330 medarbetare och tar huvudsakligen emot patienter från Östergötlands län. Patienter i behov av avancerad kvinnosjukvård kommer från hela sydöstra sjukvårdsregionen, samt för cancerkirurgi även från Västmanland. Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver dessutom Nationell Högspecialiserad Vård för vulvacancer som ett av fyra nationella centra och rekonstruktiv kirurgi efter förlossning som ett av två nationella centra. Våra medarbetare är läkare, sjuksköterskor/barnmorskor, undersköterskor, fysioterapeuter, läkarsekreterare/vårdadministratörer och socialterapeutisk personal. 

Kvinnokliniken är en del av Barn- och kvinnocentrum och vi ser forskning, utveckling och utbildning som viktiga delar av vår verksamhet. Tillsammans med kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping arbetar vi för vår vision ”Tillsammans – för kvinnans bästa hälsa genom livet”. 

Forskning vid kliniken bedrivs inom exempelvis graviditet och förlossning, inom infertilitetsområdet, med framför allt psykosocial inriktning, samt inom gynekologi och cancerkirurgi. Kliniken har egen forskningsenhet med forskningssköterskor.

Så här är det att jobba hos oss

Vi möter dagligen patienter som har behov av vård och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi visar respekt och omtanke om både patienter och kollegor. Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, eftersom vi har både planerad och akut sjukvård.

Det är viktigt för oss att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter och en stimulerande miljö för våra medarbetare.
Du som har en grundutbildning som sjuksköterska och skulle vilja gå vidareutbildning till barnmorska, har möjlighet att söka utbildningstjänst hos oss. Det innebär att du behåller din månadslön under studierna.

Så här är det att jobba hos oss

Vi möter dagligen patienter som har behov av vård och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi visar respekt och omtanke om både patienter och kollegor. Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, eftersom vi har både planerad och akut sjukvård.

Det är viktigt för oss att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter och en stimulerande miljö för våra medarbetare.
Du som har en grundutbildning som sjuksköterska och skulle vilja gå vidareutbildning till barnmorska, har möjlighet att söka utbildningstjänst hos oss. Det innebär att du behåller din månadslön under studierna.

Så här jobbar vi tillsammans

Hos oss arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården för våra patienter. Genom tätt samarbete ger vi patienterna bästa möjliga vård samtidigt som det bidrar till kompetensutveckling mellan kollegor.

Sedan 2017 har vi gjort en satsning för att utöka antalet chefer. Syftet är att få ett mer närvarande chefskap i stora arbetsgrupper, vilket ska leda till en mer hållbar arbetsmiljö för både medarbetare och chefer. 
Som medarbetare är du vår främsta styrka och vi jobbar ständigt tillsammans för att skapa en arbetsmiljö där vi har goda förutsättningar att må bra, trivas och göra ett bra jobb.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Kirurgisk sjukvård eller som Barnmorska med bibehållen grundlön under hela utbildningen!
Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök utbildningstjänst inom kirurgisk sjukvård >>> eller som barnmorska >>>.

Låter det spännande?  Välkommen att höra av dig för mer information.

 

Kontaktuppgifter

 

För jobb/praktik på förlossningen
Vårdenhetschef, Ann Wikh
E-post: ann.wikh@regionostergotland.se

För jobb/ praktik på BB

Vårdenhetschef, Karin Ebbesson

E-post: karin.ebbesson@regionostergotland.se

För jobb/praktik inom slutenvård av B 164 gyn
Vårdenhetschef, Petra Langström
E-post: petra.langstrom@regionostergotland.se

För jobb/praktik på Reproduktionsmedicinskt centrum
Vårdenhetschef, Birgitta Fält
E-post: birgitta.falt@regionostergotland.se

För jobb/praktik på KK mottagningen i Motala
Vårdenhetschef, Maria Rosenkvist
E-post: 
maria.rosenkvist@regionostergotland.se

För jobb/praktik på KK mottagningen US
Vårdenhetschef, Nina Timelin
E-post: nina.timelin@regionostergotland.se

För jobb/praktik/ på Kvinnohälsan
tf Vårdenhetschef, Siv E Andersson
E-post: 
siv.e.andersson@regionostergotland.se

För jobb/praktik som vårdadministratör
Enhetschef, Slavka Spasojevic
E-post: slavka.spasojevic@regionostergotland.se

För jobb/praktik som specialistläkare
Läkarchef, Eva Uustal
E-post: 
eva.uustal@regionostergotland.se

För jobb/praktik som vikarierande underläkare upp till ST

ST- läkarchef, Sofia Pihl

E-post: sofia.pihl@regionostergotland.se