Region Östergötland

Jobba på Kvinnohälsan i Linköping

Vill du jobba för kvinnors och barns allra bästa hälsa i nära samarbete mellan olika yrkesgrupper? Då är Kvinnohälsan någonting för dig!

Det här är vi

Vi är 70 engagerade och erfarna medarbetare som arbetar med alltifrån mödrahälsovård, specialistmödrahälsovård, ultraljud för gravida, avancerad fosterdiagnostik, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk till cellprovskontroll och föräldrastöd. God kvalitet, noggranna rutiner och ständigt förbättringsarbete är viktigt för oss och vi är certifierade enligt standarden för ledningssystem, ISO 9001. Kvinnohälsan är en enhet inom Kvinnokliniken i Linköping.

Så här jobbar vi tillsammans 

Ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper är en självklarhet för oss. Barnmorska, undersköterska, läkare, psykolog, kurator, fysioterapeut, dietist och administratör arbetar tvärprofessionellt.

Oavsett om du är barnmorska, administratör eller undersköterska jobbar du i team där alla har olika roller men där vi stöttar varandra med vår erfarenhet. Vi behövs alla olika mycket för de blivande föräldrarna och det är den ansvariga barnmorskan som håller i trådarna.
Vi har planerad läkarmottagning samt regelbundna planeringsronder där du som barnmorska kan rådfråga läkare kring medicinska ställningstagande hos våra gravida mammor. Våra undersköterskor har egna mottagningar för olika provtagningar, KUB, preeklampsi, blodtryck, glukosbelastning samt assisterar vid läkarmottagning.

Vi har roligt tillsammans och på våra raster bjuds det på mycket skratt till kaffet. Vi har en god arbetsmiljö där vi respekterar varandra.

Så här är det att jobba hos oss

Hos oss har du förmånen att följa blivande föräldrar och växande familjer från det positiva graviditetstestet tills sammanfattningen av graviditeten är gjord och vi vinkar av dem och önskar dem lycka till på förlossningen. Vid eftervårdsbesöket träffas ni igen!

Det är ett spännande och meningsfullt arbete att följa familjer som växer, att bidra i deras utveckling i föräldraskapet. Vår verksamhet vänder sig också till det ofödda barnet, på Fostermedicin gör vi två rutinmässiga ultraljud vid varje graviditet och fler om det finns medicinskt behov.

Vi erbjuder ett brett utbud av undervisning åt våra patienter. Livsstilsföreläsningar, föreläsning om föräldraskap, tvillinggrupper, information om rygg- och bäckensmärta under graviditet.

För nya medarbetare finns det utvecklingspotential, möjlighet att växa och utvecklas inom fler delar av verksamheten. Vi bedriver även forskning och utveckling samt utbildning.

Vi har ett närvarande ledarskap i våra två chefer med möjlighet till snabb återkoppling.

Kontakt

Vårdenhetschef Anna Myhrman
Telefon:0703-85 69 33, 010-103 32 46
E-post: anna.myhrman@regionostergotland.se

 

Sociala medier