Region Östergötland

Jobba på Kirurgiska kliniken i Norrköping

Är du intresserad av kirurgi och vill ha ett utvecklande arbete i ett positivt arbetsklimat? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss på kirurgiska kliniken i Norrköping.

Det här är vi 

Kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping består av en vårdavdelning och en öppenvårdsenhet. Vi vårdar patienter med sjukdomar i övre och nedre mag-tarmkanalen och bedriver även urologi och akut kirurgi. Verksamheten är inriktad på diagnostik och behandling mot sjukdomar i mag-tarmkanalen och kroppens endokrina system samt trauma. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet.

Så här jobbar vi tillsammans

På vårdavdelningén arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team. I teamet ingår även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, stomiterapeuter samt dietister. Avdelningen arbetar enligt en modell som kallas PNV (patientnärmre vård) där en sjuksköterska och en till två undersköterska ansvarar för 4-7 patienter. Personalen finns närmare patienterna, vilket ökar förutsättningarna för en patientsäker vård och gör att patienten känner sig tryggare. Det ger även en lugnare arbetsmiljö för personalen.

Dagtid på vardagar är en vårdadministratör samordnare på expeditionen. I den funktionen ingår bland annat ett telefonansvar och att avlasta patientansvariga sjuksköterskor med administrativt arbete. Vi har även ett nära samarbete med våra kontaktsjuksköterskor som finns på kirurgmottagningen.

Eftersom flertalet patienter på vårdavdelningarna genomgår en operation, består mycket av sjuksköterskans arbete av pre- och postoperativ vård – som kontroll av vätskebalans, cirkulation, sår och smärta. I arbetet ingår mycket medicinsk teknik och praktiska moment. Målet är att patienten ska mobiliseras så snabbt som möjligt efter operation för att undvika komplikationer.

Undersköterskans arbete består bland annat av den basala omvårdnaden, preoperativa förberedelser och postoperativa kontroller, mobilisering samt sår-, stomi- och katetervård. Vissa arbetsuppgifter delegeras till undersköterskor efter utbildning, som exempelvis kateter-, sår, stomivård och hantering av dränage.

Så här är det att jobba hos oss

Vi möter dagligen patienter som har behov av vård och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi visar respekt och omtanke om både patienter och kollegor.

Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, eftersom vi har både planerad och akut sjukvård. Det är viktigt för oss att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter och en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi lägger stor vikt vid en god introduktion för nya medarbetare och även kompetensutveckling internt och externt. Målsättning på kliniken är att 50 procent av alla sjuksköterskor ska ha en specialistutbildning inom kirurgisk vård. Vi erbjuder därför att två sjuksköterskor per år får gå specialistutbildning inom kirurgisk vård, med bibehållen lön. Det har även gjorts en satsning för att utbilda avancerade specialistsjuksköterskor, där totalt fyra specialistsjuksköterskor hittills har gått en masterutbildning inom kirurgisk vård med bibehållen lön från kliniken.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Kirurgisk sjukvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden.

Kontaktuppgifter


Sarah Norbäck Carlberg
, Vårdenhetschef Kirurgmottagning,
010-104 31 84
Sarah.Norback.Carlberg@regionostergotland.se

Anette Lindvall, Vårdenhetschef Avd 10,
010-104 3580
Anette.Lindvall@regionostergotland.se

Jenny Yousef Sado, Vårdenhetschef Avd 10,
010-104 2168
Jenny.Yousef.Sado@regionostergotland.se