Region Östergötland

Jobba på Intensivvårdsavdelningen i Norrköping

Instensivvårdssjuksköterska jobbar med patient

Vill du bli en del av ett multiprofessionellt team som arbetar med den kritiskt sjuka patienten i fokus? Vi söker dig som vill arbeta med intensivvård i en högspecialiserad och högteknologisk vårdmiljö.

Det här är vi

Intensivvårdsavdelningen (IVA) tillhör anestesi- och intensivvårdskliniken på Vrinnevisjukhuset. IVA har sex intensivvårdsplatser och tre postoperativa/intermediärvårdsplatser med dygnet-runt-verksamhet. Här övervakas, diagnostiseras och behandlas patienter i alla åldrar med svåra och ofta livshotande sjukdomstillstånd.

IVA bedriver en högteknologisk vård med ständig verksamhetsutveckling. Hos oss arbetar anestesiologer, specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, vårdadministratörer och en kurator. Vi flyttade våren 2020 till helt nybyggda lokaler nära anslutning till UVA och operation.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi arbetar både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården till våra patienter. Vi är en stabil arbetsgrupp med både erfarna och nya medarbetare som tillsammans arbetar för en god arbetsmiljö och alltid med patienten i fokus.
 
Alla yrkeskategorier har goda vidarutvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder Post Graduate-utbildning för våra specialistsjuksköterskor, specialistutbildning inom intensivvård för grundutbildade sjuksköterskor samt möjlighet till specialistutbildning för undersköterskor.
Vi har ett individanpassat introduktionsprogram, schemalagda utbildningsdagar, simuleringsövningar och regelbunden fortbildning. Du har stor möjlighet att påverka dina arbetstider, eftersom vi har poängsystem och individuella scheman.

Så här är det att jobba hos oss

Arbetet på IVA är utmanande och ibland krävande. Men framför allt är det viktigt och meningsfullt. Det krävs att du tar egna initiativ, men vi har en platt hierarki och alla hjälps åt. Alla medarbetare är en viktig del i ett team hos oss.

Vi bedriver avancerad vård med hjälp av till exempel respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater. Det ställer stora krav på kunskap inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik.

Jourtid har vi hand om traumasökare och är tillgängliga vid medicinska larm. Från IVA utgår även Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) för bedömning och stöd till instabila patienter på andra vårdavdelningar.

För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar när ingen dag är den andra lik. Du har förmåga att planera och snabbt prioritera mellan olika arbetsuppgifter. En viktig del i arbetet är också att bemöta patienter och närstående med respekt och empati samt att hantera situationer där människor befinner sig i kris.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska. Hos oss kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Intensivvård med bibehållen grundlön.
 
Om du är grundutbildad sjuksköterska och vill vidareutbilda dig inom någon av våra inriktningar i framtiden, men inte har bestämt dig än, så är du varmt välkommen att söka traineetjänst hos oss. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter

Josephine Caesar, Vårdenhetschef
Telefon: 010-104 31 08
E-post: josephine.caesar@regionostergotland.se

Fredrik Eriksson, Vårdenhetschef
Telefon: 010-104 24 09
E-post: Fredrik.B.Eriksson@regionostergotland.se