Region Östergötland

Jobba på Infektionskliniken i Östergötland

Sjuksköterska på Infektionskliniken

Infektionskliniken i Östergötland är en länsövergripande klinik med verksamhet på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt konsultverksamhet på Lasarettet i Motala. På infektionskliniken möter du patienter i alla skeenden i livet och från olika kulturer.

Det här är vi

Infektionskliniken bedriver sluten- och öppenvård i såväl Linköping som Norrköping. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, dietist, undersköterskor, vårdadministratörer, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Infektionskliniken ansvarar för vård av vuxna patienter i olika åldrar med exempelvis tbc, hiv-relaterade infektioner, svår sepsis, CNS-infektioner och endokardit. Andra tillstånd vi vårdar och behandlar är icke inhemska infektioner som malaria och hemorrhagisk feber samt infektioner med hög smittsamhet. 

Infektionssjukdomar är en stor och växande utmaning. En alltmer avancerad medicinsk utveckling, nyupptäckta smittor, globaliseringen med ökat resande och ökande flyktingströmmar och en ökande bakteriell antibiotikaresistensutveckling är faktorer som ställer nya och större krav på infektionssjukvården. Isoleringsvård är en särskild specialitet hos oss.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi arbetar i team med sjuksköterska, undersköterskor samt avdelningsansvarig läkare. De flesta sjuksköterskor och undersköterskor roterar mellan dag och natt och några roterar även till mottagningen. En koordinator finns dagtid på vardagar och har en samordnande funktion på avdelningen.

Så här är det att jobba hos oss

Infektionsklinikens vision är att vara en välfungerande och effektiv klinik där hög medicinsk kompetens, god omvårdnad samt patientsäkerhet står i fokus. Klinik, diagnostik, forskning och undervisning ska integreras och ha en tydlig koppling till den kliniska verksamheten, för att uppnå bästa möjliga vård och för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för medarbetaren. Hela teamet samverkar för en god och säker infektionsvård tillsammans med patienten och dennes närstående. Kliniken ska delta och engagera sig inom specialiteten såväl nationellt som internationellt.

På infektionskliniken möter du patienter i alla skeenden i livet och från olika kulturer. Du får snabbt en bred kompetens men även specialkunskaper inom mikrobiologi, vårdhygien och akutsjukvård.

Det finns möjligheter att påverka sitt schema även om vi måste förhålla oss till att vi tjänstgör dygnets alla timmar. Kliniken arbetar ständigt med förbättringsarbete och internutbildningar för alla yrkeskategorier och ger möjlighet till utbildningar och kurser när utrymme finns.

För att trivas hos oss tror vi att du är flexibel, noggrann och uppskattar ett högt arbetstempo. Vi tror också att du tycker om att fördjupa dig i detaljer och att du kan möta människor i livets alla skeenden på ett fördomsfritt sätt.

Kontakt

Bild på Anders Kjellgren

Anders Kjellgren

Verksamhetschef

010-1032639

072-5436729

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se