Region Östergötland

Jobba på Hand- och plastikkirurgiska kliniken & Brännskadecentrum

Vill du ha ett fartfyllt, omväxlande och stimulerande arbete där det finns utrymme för utveckling, vidareutbildning och forskning? Trivs du i en spännande miljö där flexibilitet och kreativitet flödar? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss på Hand- och plastikkirurgiska kliniken och Brännskadecentrum.

Det här är vi

Hand- och plastikkirurgiska kliniken och brännskadecentrum har både ett regionalt och ett nationellt uppdrag. Vi är en högspecialiserad verksamhet inom handkirurgi, plastikkirurgi och brännskadevård. Brännskadecentrum är en av två nationella enheter för avancerad brännskadevård.

Så här jobbar vi tillsammans

På vår vårdavdelning för hand- och plastikkirurgi, avdelning 53, möter du ett flertal spännande patientkategorier med olika diagnoser och vårdbehov. Vi arbetar enligt modellen för patientnärmre vård vilket bidrar till att våra patienter har stor delaktighet i vårdteamet. Varje vårdteam ansvarar för fem till sex patienter. Arbetet består till stor del av pre- och postoperativ omvårdnad, smärtbehandling och rehabilitering. Som medarbetare bidrar du till ett positivt och utvecklande arbetsklimat genom att du är med när vi gemensamt driver och utvecklar vården framåt.

På brännskadecentrum vårdas patienter med brännskador och svåra sår. Här får du den unika möjligheten att följa patienten hela vägen, från det akuta omhändertagandet genom intensivvård, pre- och postoperativ omvårdnad, sår- och smärtbehandling och nutrition till rehabilitering. Du får dessutom möjlighet att delta i forskning och utveckling. Vi bedriver vård i världsklass.

Vårdpersonalen på kliniken får möjlighet till rotation mellan de olika enheterna och har också ett nära samarbete med andra kliniker vilket ger ett stimulerande, roligt och omväxlande arbete. Detta skapar oändliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Du kan arbeta hos oss som allmänsjuksköterska eller som specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Sök utbildningstjänst hos oss

Vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom intensivvård är något vi prioriterar och ser som en viktig del i vår kompetensförsörjning. På brännskadecentrum har du som allmänsjuksköterska möjlighet att få arbeta med intensivvård. Du ges dessutom chans att vidareutbilda dig till intensivvårdssjuksköterska med lön under studietiden.

För dig som inte arbetar hos oss i dag finns möjlighet att söka en utbildningstjänst där du med bibehållen lön kan vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Vill du bli en del av vår spännande verksamhet? Kontakta oss:

 

Vårdenhetschef Brännskadecentrum
Henrik Tomson
e-post: henrik.tomsson@regionostergotland.se
telefon: 010-103 78 14 

Vårdenhetschef Hand- och plastikavdelning 53
Rebecka Olovsdotter
e-post: Rebecka.Olovsdotter@regionostergotland.se
telefon: 010-103 02 78

Vårdenhetschef Hand- och plastikmottagningen och Administrativa enheten
Patricia Bergman
e-post: patricia.bergman@regionostergotland.se
telefon: 010-103 17 84

Vårdenhetschef för Rehabenheten:
Mia Ryding Thollander
e-post: Mia.Ryding.Thollander@regionostergotland.se
telefon: 010-103 67 59,

Länk till medarbetarporträtt.

Medarbetarporträtt

Träffa en av våra medarbetare, Amanda, och läs om hur hon tycker att det är att jobba hos oss.