Region Östergötland

Jobba på Geriatriska akutvårdsavdelningen i Motala

Välkommen till en avdelning där utvecklingsfokus och omsorg om den äldre, sköra patienten är två starka drivkrafter. Här är det en självklarhet att vi hjälper varandra, i en lärande miljö. Vi har roligt tillsammans i en vårdmiljö som ständigt utvecklas.

Geriatriska akutvårdsavdelningen har 14 vårdplatser och här vårdas patienter inom akut ortopedi och geriatrik. Vi har också fyra vårdplatser med inriktning mot infekterad ortopedi. Vi arbetar i tvärprofessionella team inom områden som medicinsk diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och social planering. Yrkeskategorierna som samarbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut samt läkare. Vi har även dietist, kurator och administrativ personal knuten till avdelningen.

Trygg, säker och patientnära vård

Vi arbetar utifrån Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), som är en del i personcentrerad vård. Varje vårdlag består av sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut som tillsammans ansvarar för sju patienter. Våra patienter skrivs in på avdelningen både via akutmottagningen, ortopedmottagningen och det mobila Alma-teamet. Vi arbetar i nära anslutning till patientsalarna för att på bästa sätt kunna upprätthålla en trygg och säker patientnära vård. Vi tar emot studenter som vi introducerar i interprofessionellt lärande och det geriatriska förhållningssättet genom att de får arbeta, med stöd av en erfaren sjuksköterska, i egna salar.

Balans i livet – från introduktion till kompetensutveckling

Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid både introduktion som vidareutbildning. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet. Gemensamt för alla nyanställda är en gemensam checklista, mentor samt uppföljningssamtal med närmsta chef.

Vi är måna om att ditt arbete ska vara i balans med resten av ditt liv. Därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema. Vi erbjuder arbetstidsmodellen 90/10 vilket innebär att du jobbar 90 procent, men har 100 procents lön. Den största delen av de 90 procenten schemaläggs, medan en mindre del är flexibel och används för att täcka upp vid sjukdom och ledighet.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi erbjuder tid för din egen fortbildning inom verksamhetens ramar. Förbättringsarbete är en viktig del i det dagliga arbetet, där lean-filosofin är en av ledstjärnorna. Tillsammans driver och utvecklar vi klinikövergripande uppdrag som stärker patientsäkerhet, omvårdnad och kompetensutveckling.

Kontakt

Bild på Monica Minja

Monica Minja

Vårdenhetschef

0722-24 28 35

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se