Region Östergötland

Jobba på Fysiologiska kliniken i Norrköping

Fysiologiska kliniken i Norrköping är en klinik med hög trivselfaktor och nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.

Vår arbetsgrupp består av biomedicinska analytiker, läkare och vårdadministratörer som tillsammans skapar ett team som arbetar för patienternas bästa. Vi har en mycket bra sammanhållning och gemenskap.

Vår vision är att med modern teknik, bredd- och spetskompetens vara med och ge förutsättningar för bra vård och bättre hälsa. Vår värdegrund är basen för att klara detta arbete tillsammans. Vi har fem ord som beskriver vår värdegrund; glädje, respekt, kunskap, nytänkande och helhetssyn.

Vi har både akut och poliklinisk verksamhet och utför en rad olika undersökningar. Vi har en bred kompetens i gruppen och utför ultraljudsundersökningar av både hjärta och kärl. Arbetsprov, koppling och tolkning av Holter samt EEG är andra delar av vår verksamhet.

Fysiologiska kliniken ska vara en modern klinik med god arbetsmiljö som kan erbjuda en diagnostik av hög kvalitet och med god tillgänglighet. För att nå detta arbetar vi aktivt med produktions- och kapacitetsplanering för att optimera våra resurser. Vi utvecklar kontinuerligt verksamheten utifrån kundernas och sjukhusets behov.

Att arbeta för patienternas bästa kräver en god kommunikation med remittenterna och vi har en aktiv dialog för att hela tiden förbättra vår diagnostiska verksamhet och lyssna på de önskemål som finns. I det arbetet deltar alla medarbetare.

Vi har ett nära samarbete med vårdcentralerna i länet och utför vissa undersökningar i deras lokaler för att underlätta för patienter och samtidigt arbeta för en hållbar miljö. Det ger också en stimulerande miljö för våra medarbetare.

Fysiologiska kliniken har ett stort utbildningsuppdrag med handledning av egna och randande ST-läkare, VFU för läkarkandidater, vårdadministratörer och BMA-studenter samt handledning av AT-läkare. All handledning sker med hjälp av tvärprofessionella handledningsteam med regelbundna feedbackmöten mellan adept och handledarteam. Eftersom utbildningsuppdraget är stort medverkar samtliga medarbetare till en god arbets- och lärmiljö.

Vi arbetar aktivt med förändringsarbete och medarbetarnas delaktighet i alla delar av vår verksamhet är viktig. Det senaste året har vi drivit ett stort förändringsarbete för att korta väntetiderna till ekokardiografi. I det arbetet ingår bland annat remissgranskning med undersökningsordination, standardiserat körprotokoll på ultraljudsapparaten, arbete i team och nya arbetsstationer där vi hoppas kunna införa automatiserad svarshantering.

För oss är det viktigt att alla är med under hela förändringsprocessen och att vi behåller kvaliteten på våra undersökningar. De undersökningssvar vi levererar ligger många gånger till grund för den behandling patienten får. Det kräver en hög undersökningskvalitet och patientsäkerhet.

För att veta att våra undersökningar når upp till den kvalitet som krävs deltar vi i det nationella kvalitetssäkringsprogrammet Equalis och samtliga medarbetare ansvarar för att delta i detta viktiga arbete.

Vi tycker det är viktigt att tillvarata våra medarbetares specialintressen, samtidigt som arbetsmiljö och varierande arbetsuppgifter är viktigt. Delaktighet, engagemang, aktivt medarbetarskap och en hälsofrämjande arbetsplats med hållbara arbetsflöden är centralt hos oss. Ultraljudsundersökningar innebär ofta en belastning på nacke och axlar och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den ergonomiska miljön genom en aktiv schemaläggning, ett förbättrat flöde vid ekokardiografier, ett varierat arbetssätt och olika ergonomiska hjälpmedel, där en del är utvecklade av oss själva.

Nyckelroll i vårdkedjan

 

Kontakt

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss eller hitta en tid för ett studiebesök? Vill du göra en spontanansökan? Kontakta någon av oss!

Vårdenhetschef Jenny Tidblom
Telefon: 010-104 34 85
E-post: jenny.tidblom@regionostergotland.se

Verksamhetschef Lena Lindström
Telefon: 010-104 34 87
E-post: Lena.Lindström@regionostergotland.se