Region Östergötland

Jobba på Barn- och ungdomskliniken i Norrköping

Vill du jobba tillsammans med oss för barnets och familjens allra bästa? Då är barn- och ungdomskliniken i Norrköping någonting för dig!

Det här är vi

Barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping utreder, behandlar och vårdar barn och ungdomar upp till 18 år från den östra länsdelen med behov av barnmedicinsk specialistsjukvård.

Kliniken bedriver både planerad och akut sjukvård för barn och ungdomar i östra Östergötland som behöver medicinsk specialistsjukvård. Vår barnakut tar emot akut sjuka barn som behöver träffa specialist eller barn som har en kronisk sjukdom med akut försämring. Vårdavdelningen för stora barn har ansvar för omvårdnad av alla barn som behöver sjukhusvård, även efter kirurgi eller skador. Vi bedriver även avancerad vård för sjuka nyfödda som antingen blir sjuka efter förlossning eller föds för tidigt med gräns från gestationsålder 29+0v. Vår öppenvård tar hand om barn som behöver utredas av specialist eller har kronisk sjukdom inom alla diagnosgrupper. De svårast sjuka barnen kan få vård i hemmet med hjälp av vår Barn-LAH.

Barn- och ungdomskliniken har kurator, fysioterapeut och dietist som arbetar med barn och familjer både i slutenvård, öppenvård och på dagavdelningen.

Klinikens cirka 140 medarbetare är läkare, sjuksköterskor (varav många med specialistutbildning), undersköterskor/barnsköterskor, läkarsekreterare/vårdadministratörer och paramedicinare.

Barn- och ungdomskliniken är en del av Barn- och Kvinnocentrum. Forskning, utveckling och utbildning är viktiga delar av vår verksamhet. Tillsammans med Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping/Motala arbetar vi för att ge modern barnsjukvård för barnens och familjens bästa.

Så här är det att jobba hos oss

Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, vi möter dagligen patienter som har behov av olika typer av vård. Vi arbetar både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården för våra patienter. Vi visar respekt och omtanke mot både patienter och kollegor och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Nära samarbeten och öppenhet i diskussion ger rätt förutsättningar för att lära av varandra och utvecklas.

Som medarbetare är du vår främsta tillgång och vi jobbar ständigt tillsammans för att skapa en arbetsmiljö där vi har goda förutsättningar att må bra, trivas och göra ett bra jobb. Vår förväntan är att alla tar ansvar för sitt arbete och för att utveckla sig själv och sin arbetsplats. Alla nya medarbetare får en ordentlig introduktion för att kunna ge god kvalitet i sitt arbete.

Alla medarbetare på kliniken är delaktiga i utvecklingsarbetet och i våra ständiga förbättringar. Det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter och en stimulerande miljö för våra medarbetare

Så här jobbar vi tillsammans

Hos oss arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården för våra patienter. Genom tätt samarbete ger vi patienterna bästa möjliga vård samtidigt som det bidrar till kompetensutveckling mellan kollegor.

Som medarbetare är du vår främsta styrka och vi jobbar ständigt tillsammans för att skapa en arbetsmiljö där vi har goda förutsättningar att må bra, trivas och göra ett bra jobb.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till Specialistsjuksköterska med inriktning mot Barn- och ungdomsvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen!
Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök tjänsten > > >

Kontaktuppgifter

Låter det spännande?  Välkommen att höra av dig för mer information.

Anna Byléhn, verksamhetschef
e-post: anna.bylehn@regionostergotland.se
Telefon: 010-104 38 99