Region Östergötland

Jobba på Akutvårdsavdelningen, Akutkliniken i Norrköping

Patient som tas omhand i säng

Vill du vara en del av en fantastisk arbetsgrupp som beskriver sin arbetsplats med ord som "god kamratskap", "varierande arbetsuppgifter", "god möjlighet till kompetenshöjning" och "man lär sig alltid något nytt"? Då är AVA rätt arbetsplats.

Det här är vi

 

Akutvårdsavdelningen (AVA) på Vrinnevisjukhuset i Norrköping hör till akutkliniken och är en vårdavdelning med korta vårdtider och hög patientomsättning. Fokus ligger på god omvårdnad, medicinska åtgärder och snabb genomströmning.

Vi arbetar i tvärprofessionella vårdlag och vårdar patienter med i huvudsak medicinska åkommor. I dagsläget har vi 17 vårdplatser, varav fyra är intermediärvårdsplatser för patienter med svårare sjukdomar och behov av övervakning och mer omfattande insatser.

AVA är i ständig utveckling och i maj 2019 flyttade vi in i nybyggda lokaler i direkt anslutning till akutmottagningen.

Så här är det att jobba hos oss

Det dagliga arbetet är väldigt varierande. På avdelningen arbetar du i vårdlag där sjuksköterska, undersköterska och läkare arbetar tillsammans. Två vårdlag har ansvar för sex till sju patienter var och det tredje vårdlaget ansvarar för våra intermediärvårdsplatser, där vi vårdar mer avancerat sjuka patienter med ett högre vårdbehov.
Verksamheten har ett öppet kommunikationsklimat med daglig reflektion och återkoppling där samtliga medarbetare deltar.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi är en stabil arbetsgrupp med erfarna medarbetare som arbetar för en god arbetsmiljö. Det finns ett stort driv i gruppen, där många har egna ansvarsområden. Det finns goda chanser till fortbildning och kompetensutveckling.

För att trivas på AVA tror vi att du vill vara en del av ett tvärprofessionellt team, där alla yrkeskategorier lär av varandra. Men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt. En självklarhet är att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete.

Eftersom arbetet innebär kontakt med kollegor, patienter och anhöriga är det viktigt med goda kunskaper i svenska språket.

Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mera.

Kontakt